•  

  mSaver Plus - strategia doradczo - inwestycyjna oparta o model Markowitza

  • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) są to fundusze inwestycyjne powiązane z polisą na życie, umożliwiają łączenie ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału. Swoboda w wyborze funduszy pozwala na indywidualne dopasowanie do indywidualnych potrzeb, skłonności do ryzyka i charakteru inwestycji.
   Środki znajdujące się na koncie wykorzystane są do zakupu wybranych jednostek funduszy inwestycyjnych. W ramach mSaver plus, oferowana jest gama funduszy inwestycyjnych, która pozwala na dopasowanie profilu inwestycyjnego od konserwatywnego po agresywny.
   Korzystną cechą polisy ubezpieczeniowej jest odroczenie na okres trwania inwestycji opłat związanych z podatkiem dochodowym, który pobierany jest dopiero na zakończenie inwestycji.

   Usługa obiektywnego doradztwa inwestycyjnego jest oparta o model opracowany przez noblistę w dziedzinie ekonomii z 1990 roku – H. Markowitza. Model uwzględniając akceptację poziomu ryzyka, dobiera odpowiednie instrumenty finansowe zgodnie z ich klasyfikacją, tak aby został uwzględniony profil inwestycyjny klienta (profil konserwatywny, stabilny, zrównoważony, agresywny). W programie Regularnego oszczędzania model został wbudowany we wniosek, a jego funkcjonalność sprowadza się do rekomendacji w zakresie kilkunastu najlepiej wyselekcjonowanych funduszy. W wyborze konkretnych funduszy UFK pomoże dodatkowo ranking Analiz on - line.


   Strategie inwestycyjne, dopasowywane są do każdego Klienta w oparciu o ankietę składającą się z 6 krótkich pytań, na podstawie której jesteśmy w stanie zweryfikować poziom akceptacji ryzyka oraz zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie.


   Na każdym etapie propozycja doboru strategii doradczo - inwestycyjnej nie jest wiążąca i można ją dowolnie zmienić na preferowany profil inwestycyjny.

   Ustalona z góry kwota zebrana na mSaver jest raz w miesiącu automatycznie i bezpłatnie przelewana na mSaver plus oraz inwestowana w wybrane fundusze. Istnieje również mozliwość pozostawienia wszystkich środków na rachunku. Wówczas składka będzie pobierana z wybranego konta głównego - np. eKonto. Program jest bezterminowy, jednak oszczędzanie ma sens kiedy jest długookresowe.