Oszczędzanie - słownik pojęć

Sprawdź, co kryje się pod terminami związanymi z lokatami i oszczędzaniem. Od A jak "Aktywo bazowe" po Z jak "Zasady lokaty".  Tutaj w porządku alfabetycznym znajdziesz przystępne wyjaśnienie pojęć. Kliknij interesujące cię pojęcie, aby dowiedzieć się więcej

 •  

  aktywo bazowe

  • Nazwa akcji, indeksu giełdowego, koszyka akcji, surowca, towaru, waluty lub innego instrumentu finansowego, od którego zmian wartości zależy oprocentowanie lokaty.

 •  

  kwota subskrypcji

  • Suma kwot lokat zebranych od wszystkich klientów, którzy złożyli dyspozycje otwarcia lokaty podczas subskrypcji danej lokaty (bez odsetek narosłych w okresie subskrypcji).

 •  

  odsetki opcyjne

  • Odsetki wynikające ze zmiany wartości aktywu bazowego, obliczone zgodnie z formułą obliczenia odsetek od lokaty.

 •  

  oprocentowanie stałe lub zmienne

  • Oprocentowanie stałe oznacza, że bank gwarantuje Ci odsetki w danej wysokości bez względu na sytuację rynkową; natomiast oprocentowanie zmienne oznacza, że w poszczególnych okresach trwania umowy oprocentowanie może być różne w zależności od tego, czy stopy procentowe, które stanowią bazę naliczania odsetek, rosną czy też spadają.

 •  

  polisolokata

  • Polisolokata stanowi lokatę połączoną z ubezpieczeniem na dożycie; taka konstrukcja produktu pozwala uniknąć tzw. "podatku Belki", ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest on pobierany od świadczeń ubezpieczeniowych.