Skorzystaj z promocyjnego oprocentowania

jeśli masz mKonto Intensive.

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive dowiesz się o nim więcej tutaj.

jeśli masz inne konto, np. eKonto

Dlaczego warto założyć eKonto oszczędnościowe?

 

Łatwo oddzielisz swoje codzienne wydatki od oszczędności. Dzięki temu zachowasz porządek w swoich finansach i zapanujesz nad budżetem.

 

Po pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowym możesz sięgnąć w dowolnym momencie.

 

W razie potrzeby możesz wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego nie tracąc wypracowanych odsetek.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy

data / operacja / kwota

A

Saldo początkowe

Łączne saldo produktów depozytowych obliczone na koniec daty salda początkowego.

B

Saldo bieżące
Łączne saldo produktów depozytowych obliczone na koniec każdego dnia okresu promocyjnego.

C

 

Nadwyżka salda bieżącego nad saldem początkowym.

różnica pomiędzy B i A

D

 

Saldo na eKoncie
Oszczędnościo-
wym

 

 

 

E

Saldo nowych środków na eKoncie
Oszczędnościo-wym objętych promocją

 

mniejsza wartość z C i D

F

Saldo na eKoncie
Oszczędnościo-wym poza promocją


różnica pomiędzy D i E

 

17.05.2024
Data salda początkowego

20 000 zł

20 000 zł

0 zł

10 000 zł

ND

10 000 zł

29.05.2024
Przystąpienie do promocji
Wpłata 90 000 zł na eKonto Oszczędnościowe

20 000 zł

110 000 zł

90 000 zł

100 000 zł

90 000 zł

10 000 zł

30.05.2024
Wypłata z eKonta

10 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

80 000 zł

20 000 zł

06.06.2024
Wypłata z eKonta
Oszczędnościowego    30 000 zł

20 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

10.06.2024
Wpłata na eKonto        25 000 zł

20 000 zł

95 000 zł

75 000 zł

70 000 zł

70 000 zł

0 zł

14.06.2024
Przelew z eKonta na eKonto Oszczędnościowe         15 000 zł

 

20 000 zł

95 000 zł

75 000 zł

85 000 zł

75 000 zł

10 000 zł

 

Data salda początkowego: 17.05.2024

 

Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w okresie trwania Oprocentowania promocyjnego oraz przystąpienia do Promocji. Klient jednocześnie może posiadać jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji Promocji do, której przystąpił.

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Ile kont oszczędnościowych mogę założyć?

  • Możesz założyć 4 konta oszczędnościowe. Pamiętaj że z promocyjnego oprocentowania możesz skorzystać tylko na tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w tym samym okresie trwania Promocji.

 •  

  Gdzie sprawdzę oprocentowanie promocyjne nowych środków?

  • Możesz je sprawdzić w:

   • aplikacji mobilnej wybierając: produkty – oszczędności – rachunki - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie rachunku -  szczegóły;
   • serwisie transakcyjnym wybierając: produkty – oszczędności – wszystkie dane - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie promocyjne.
 •  

  Gdzie sprawdzę do kiedy trwa oprocentowanie promocyjne nowych środków?

  • Możesz to sprawdzić w:

   • aplikacji mobilnej wybierając: produkty – oszczędności – rachunki - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie rachunku - okres oprocentowania promocyjnego;
   • serwisie transakcyjnym wybierając: produkty – oszczędności – wszystkie dane - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie promocyjne - okres oprocentowania promocyjnego.
 •  

  Jak sprawdzę wysokość nowych środków oprocentowania promocyjnego ?

  • Możesz to sprawdzić w:

   • aplikacji mobilnej wybierając: produkty – oszczędności – rachunki - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie rachunku - saldo promocyjne,
   • serwisie transakcyjnym wybierając: produkty – oszczędności – wszystkie -  rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie promocyjne - saldo promocyjne na DD.MM.RRRR

To nie jest oferta.

Promocja „Rachunek na lato” trwa od 22.05.2024 r. do dnia zakończenia oprocentowania promocyjnego na ostatnim eKoncie oszczędnościowym włączonym do promocji, nie dłużej niż do 17.09.2024 r. Do Promocji możesz przystąpić od 22.05.2024 r. do 17.06.2024 r. lub do wyczerpania kwoty wszystkich Nowych środków dostępnych w Promocji opisanych w sekcji Warunki/zasady promocji. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 90 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia udzielenia preferencyjnego oprocentowania/otwarcia rachunku.

 

Wysokość oprocentowania promocyjnego wynosi a) 5,10% jeśli przystępując do Promocji jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie. b) 4,90% jeśli przystępując do Promocji nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie.

 

Po zakończeniu Promocji oprocentowanie eKonta Oszczędnościowego będzie zgodne z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Oprocentowaniem promocyjnym są objęte Nowe środki, których zasady obliczania podaliśmy w Regulaminie Promocji „Rachunek na lato”, w sekcji Warunki/zasady promocji.

 

Każda transakcja na Produktach Depozytowych (np. przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań, zerwanie lokaty lub i wypłata środków do innego banku) zmniejsza lub zwiększa kwotę Nowych środków, które obejmujemy promocyjnym oprocentowaniem i którą uwzględniamy przy wyliczaniu salda Nowych środków.

 

Możesz jednocześnie posiadać wyłącznie jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji promocji, do której przystąpiłeś. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania Promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „Rachunek na lato”, na stronie www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/rachunek-oszczednosciowy-na-nowe-srodki/. Łączną kwotę wszystkich Nowych środków, dla której uruchomiliśmy Promocję ograniczyliśmy do 2 mld PLN dla wszystkich Nowych środków Uczestników promocji.

Wszystkie opłaty i prowizje dotyczące eKonta oszczędnościowego, na którym przystąpiono do promocji, są takie same jak dla standardowego eKonta oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe umieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.