Skorzystaj z promocyjnego oprocentowania

jeśli masz mKonto Intensive.

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive

sprawdź

 

jeśli masz inne konto, np. eKonto

Dlaczego warto założyć eKonto oszczędnościowe?

 

Łatwo oddzielisz swoje codzienne wydatki od oszczędności. Dzięki temu zachowasz porządek w swoich finansach i zapanujesz nad budżetem.

 

Po pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowym możesz sięgnąć w dowolnym momencie.

 

W razie potrzeby możesz wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego nie tracąc wypracowanych odsetek.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy

Nowe środki to różnica między sumą Twoich pieniędzy w chwili składania wniosku (A), a sumą Twoich pieniędzy w dniu, w którym przypada data weryfikacji salda (B) –  02.03.2023 r.

 

 

Tę różnicę liczymy codziennie. Każda transakcja (np. przelew, płatność kartą, spłata zobowiązań) zmienia wysokość Twoich nowych środków, które obejmujemy wyższym oprocentowaniem.

 

Jeśli skorzystałeś z promocji „eKonto bardzo oszczędnościowe” edycja 5, 6 lub 7, to do promocji „eKonto bardzo oszczędnościowe” edycja 8 będziesz mógł przystąpić po zakończeniu obowiązywania promocyjnego oprocentowania z promocji „eKonto bardzo oszczędnościowe” edycja 5, 6 lub 7.

Pytania i odpowiedzi

  •  

    Ile kont oszczędnościowych mogę założyć?

    • Możesz założyć 4 konta oszczędnościowe. Pamiętaj że z promocyjnego oprocentowania możesz skorzystać tylko na tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w tym samym okresie trwania Promocji.

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe znajdują się na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Promocja „eKonto bardzo oszczędnościowe edycja 8” trwa od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 3 miesiące od daty otwarcia Rachunku / Modyfikacji Rachunku. Do promocji możesz przystąpić, jeśli spełnisz poniższe warunki: jesteś naszym Klientem; złożysz promocyjny wniosek o otwarcie promocyjnego rachunku oszczędnościowego lub zmodyfikujesz standardowe eKonto oszczędnościowe otwarte przed okresem trwania Promocji, aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania na Rachunku; zaakceptujesz treść Regulaminu na wniosku o otwarcie lub modyfikację „eKonto bardzo oszczędnościowe edycja 8”; zasilisz Rachunek Nowymi Środkami w okresie obowiązywania promocji. Przez nowe środki rozumiemy różnicę pomiędzy kwotami A i B (A-B=nowe środki), gdzie: A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym złożysz wniosek B - to suma Twoich pieniędzy w dniu 02.03.2023. Kwoty A i B uwzględniają pieniądze w złotych polskich na wszystkich Twoich rachunkach osobistych, których jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem, rachunkach oszczędnościowych i lokatach, w tym lokatach na nowe środki. Wysokość nowych środków możesz sprawdzić w szczegółach Rachunku w serwisie transakcyjnym. Pokażemy Ci je także na wniosku o otwarcie Rachunku. Wysokość nowych środków na Rachunku liczona jest codziennie. Każda transakcja (np. przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań) zmniejsza lub zwiększa wysokość nowych środków objętych promocyjnym oprocentowaniem. Korzyścią promocji dla wszystkich Uczestników Promocji, z wyłączeniem Uczestników Promocji z mKontem Intensive:
- Nowe środki: 6,00% do 200 000 złotych
- Pozostałe środki: 1% - nadwyżka powyżej 200 000,01 złotych
Korzyścią promocji dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive:
- Nowe środki: 6,50% do 200 000 złotych
- Pozostałe środki: 1% - nadwyżka powyżej 200 000,01 złotych
Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 3 miesiące od otwarcia Rachunku/Modyfikacji rachunku. Środki wpłacone na eKonto Oszczędnościowe w Promocji i niespełniające definicji Nowych Środków będą oprocentowane według oprocentowania standardowego zgodnego z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Po zakończeniu okresu Promocji, oprocentowanie eKonta Oszczędnościowego będzie wynosić zgodnie z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Jeśli Uczestnik Promocji posiada więcej niż jedno eKonto oszczędnościowe na standardowych warunkach, może dokonać modyfikacji jednego z kont i skorzystać na nim z Promocji. eKonto oszczędnościowe możesz otworzyć tylko w okresie obowiązywania Promocji. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania. Wszystkie opłaty dotyczące Rachunku promocyjnego są tożsame z obowiązującym opłatami i prowizjami, jak dla standardowego eKonta oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania Promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „eKonto bardzo oszczędnościowe”, zamieszczonym na stronie www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/rachunek-oszczednosciowy-na-nowe-srodki/.
Kwota promocyjnych rachunków dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 mld PLN dla wszystkich Uczestników promocji.