Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie „Polecaj mBank i zyskaj więcej”. Wkrótce poinformujemy zwycięzców o zdobytych nagrodach.

[Etap] [Data etapu] [Termin wyłonienia zwycięzców]
Etap 1. 08.10 – 14.10  26.11.2018 r.
Etap 2.  15.10 – 21.10 03.12.2018 r.
Etap 3.  22.10 – 28.10  10.12.2018 r.
Etap 4.  29.10 – 04.11 17.12.2018 r.
Etap 5. 05.11 – 11.11  27.12.2018 r.

 

Polecaj mBank znajomym i zgarnij atrakcyjne premie

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego

Wejdź do Pasażu w serwisie transakcyjnym

Dołącz do nowej edycji 2/2018 PolecamBank
i polecaj mBank znajomym

Jeśli znajomy aktywnie korzysta z produktów mBanku

Dostajesz premię
i wydajesz ją na co chcesz

Nowa edycja 2/2018 trwa od 1.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Tabela premii

Polecany produkt Zysk Warunki

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za pierwszego poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

100 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 dowolnych transakcji.

Nota prawna

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za drugie i kolejne polecenie Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

150 zł 

 

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 dowolnych transakcji.

Nota prawna

Rachunek typu: eKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

50 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 dowolnych transakcji.

Nota prawna

Rachunek firmowy

200 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku transakcje kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Nota prawna

Rachunek firmowy z usługą mKsięgowości

300 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku transakcje kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł oraz aktywować usługę mKsięgowości.

Nota prawna

 

Powyższe stawki premii za polecenie mBanku obowiązują w czasie trwania edycji 2/2018 od 1.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Nota prawna do 2 edycji Programu „PolecamBank”

To nie jest oferta.

Program PolecamBank edycja 2/2018 trwa od 1.09.2018 r. do 28.02.2019 r.

Polega na przyznaniu Premii za polecenie rachunku w mBanku SA. Warunkiem wypłaty Premii jest spełnienie następujących warunków:

- Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, zarejestruj się w Programie PolecamBank, przystąp do edycji 2/2018 jako Uczestnik Programu i stwórz swój identyfikator poleceń.

- Zaproś Nowego Klienta do mBanku - wyślij do niego link, który zawiera Twój identyfikator poleceń.

- Aktywnie korzystaj z rachunku osobistego - zrób jedną z następujących operacji, w miesiącu poprzedzającym wypłatę Premii: Wyślij przelew ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku. Odbierz przelew z innego banku na swój rachunek osobisty w mBanku. Zapłać kartą debetową lub kredytową (nie firmową). Wypłać gotówkę dowolną kartą (nie firmową).

100 zł Premii za polecenie pierwszego klienta lub 150 zł za polecenie drugiego i kolejnego klienta, jeśli:

- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, i któremu poleciłeś rachunek eKonto lub/i mKonto (w ofercie standardowej lub w promocji), a który w dniu składania wniosku o ww. rachunek skończył 18 lat, we wniosku wpisze Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku. Będzie aktywnie korzystał z rachunku, tzn. w okresie 60 dni od dnia jego otwarcia wykona 5 dowolnych transakcji (dla rachunku wspólnego - każdy z posiadaczy musi wykonać 5 transakcji).

50 zł Premii otrzymasz jeśli:

- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, i któremu poleciłeś rachunku eKonto (w ofercie standardowej lub w promocji),  w dniu składania wniosku nie ukończył 18 lat i wpisze w nim Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku.  Będzie aktywnie korzystał z rachunku, tzn. w okresie 60 dni od dnia jego otwarcia wykona 5 dowolnych transakcji (dla rachunku wspólnego - każdy z posiadaczy musi wykonać 5 transakcji).

200 zł Premii otrzymasz jeśli:

- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, i któremu poleciłeś rachunek mBiznes konto (w ofercie standardowej lub w promocji), we wniosku wpisze Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku. Będzie aktywnie korzystał z rachunku, tzn. w  okresie 60 dni od dnia jego otwarcia zapłaci za zakupy kartą wydaną do rachunku łącznie minimum 200 zł.

300 zł Premii otrzymasz jeśli:

- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, i któremu poleciłeś rachunek mBiznes konto (w ofercie standardowej lub w promocji),  we wniosku wpisze Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku. Będzie aktywnie korzystał z rachunku, tzn. w  okresie 60 dni od dnia jego otwarcia zapłaci za zakupy kartą wydaną do rachunku łącznie minimum 200 zł oraz w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku aktywuje usługę mKsięgowość.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki otrzymania Premii opisaliśmy w Regulaminie Programu PolecamBank – edycja 2/2018, który zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/promocje/programy/polecambank.

Nota prawna do konkursu „Polecaj mBank i zyskaj więcej”

To nie jest oferta. Konkurs „Polecaj mBank i zyskaj więcej” trwa od 8.10.2018 r. do 11.11.2018 r. i podzielony jest na 5 etapów:

1. od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r. wyłonienie zwycięzców w dniu 26.11.2018 r.

2. od 15.10.2018 r. do 21.10.2018 r. wyłonienie zwycięzców w dniu 03.12.2018 r.

3. od 22.10.2018 r. do 28.10.2018 r. wyłonienie zwycięzców w dniu 10.12.2018 r.

4. od 29.10.2018 r. do 04.11.2018 r. wyłonienie zwycięzców w dniu 17.12.2018 r.

5. od 05.11.2018 r. do 11.11.2018 r. wyłonienie zwycięzców w dniu 27.12.2018 r.

Do Konkursu mogą przystąpić klienci Banku, będący osobami fizycznymi, zwani dalej Uczestnikami Konkursu, którzy w jednym z etapów Konkursu wskazanych powyżej spełnią łącznie następujące warunki: a. zarejestrują się w programie PolecamBank; b. polecą rachunek indywidualny lub rachunek biznesowy; c. przystąpią do Konkursu oraz odpowiedzą na pytanie konkursowe za pośrednictwem wniosku udostępnionego w serwisie transakcyjnym Banku inaczej wyślą zgłoszenie. Pytanie konkursowe brzmi: :  „Wybierz jedną usługę lub produkt w mBanku, który najbardziej ułatwia Ci życie i napisz dlaczego.” Odpowiedź musi spełniać wymagania wskazane z Regulaminie konkursu.

Warunkiem uzyskania Nagrody głównej lub/i Nagrody specjalnej jest, aby polecone rachunki indywidualne lub/i biznesowe były aktywne – co oznacza, iż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku polecenia rachunku indywidualnego Polecony musi wykonać na tym rachunku 5 dowolnych transakcji, w przypadku polecenia rachunku biznesowego Polecony musi wykonać transakcje kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę 200 zł. Data rejestracji w programie oraz data złożenia wniosku o rachunek przez Poleconego musi być wcześniejsza niż data wypełnienia zgłoszenia. Uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie w każdym z etapów Konkursu. Przystępując do kolejnego etapu Konkursu Uczestnik Konkursu musi polecić kolejnego Poleconego w trakcie trwania danego etapu Konkursu oraz spełnić warunki określone powyżej. Uczestnik Konkursu po wysłaniu zgłoszenia do Konkursu, nie może wprowadzać zmian do odpowiedzi na pytanie konkursowe. Nagrody główne w postaci premii o wartości 2000 zł netto każda będą przyznane w każdym etapie Konkursu i w każdym etapie Konkursu otrzyma je po 20 Uczestników Konkursu, których odpowiedzi konkursowe w ocenie jury będą najlepsze. Nagrody specjalne w postaci premii o wartości 1000 zł netto każda otrzyma 20 Uczestników Konkursu, którzy podczas trwania całego Konkursu zgromadzą najwięcej Poleconych. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz warunki otrzymania Nagród głównych i Nagród specjalnych opisaliśmy w Regulaminie konkursu, który zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/promocje/programy/polecambank