Skorzystaj z promocji i zyskaj 300 zwrotu (50 zł x 6) 
Wystarczy, w każdym z sześciu miesięcy:

 

zalogować się minimum raz do aplikacji mobilnej

zapewnić minimum 1 000 zł jednorazowego wpływu na rachunek

wykonać transakcję kartą / BLIK-iem łącznie za minimum 250 zł

Dodatkowo oprocentowanie nominalne konta osobistego w skali roku: 3% (do kwoty 3 tys. zł)
Premia w postaci odsetek od średniego salda zgromadzonego na rachunku mieszczącego się w przedziale 0 – 3000 zł w wysokości 3% w skali roku. Obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku nie są oprocentowane.

Do promocji można przystąpić od 01.02.2017 do 19.04.2017 r. Promocja trwa od od 01.02.2017 do 31.12.2017 r. Szczegóły w regulaminie

Otwórz konto w najlepszym mobilnym banku

0

0

0

0

0/4

za otwarcie i prowadzenie
 rachunku

za wypłaty kartą gotówki od 100 zł ponad 11 000 bankomatów

za przelewy internetowe w złotówkach

za BLIK: płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów

za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu lub 4 zł1

I miejsce w kategorii Przyjazny Bank Bankowość mobilna w 2016 roku 

Ranking Przyjazny Bank „Newsweeka” 2016

Poznaj aplikację mobilną mBanku. Dotknij możliwości gdziekolwiek jesteś

Polecaj eKonto i zyskuj!

Zaproś znajomych do mBanku i zyskaj do 100 zł za polecenie konta. Tylko do 28.02.2017 r. dodatkowo Twój znajomy też zyskuje 50 zł. Im więcej poleceń tym wyższa premia. Sprawdź również ile możesz zyskać na poleceniu innych produktów mBanku. To się naprawdę opłaca.

Polecaj mBank przez internet

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.  Prowizja za wypłaty kartą gotówki poniżej 100 zł z bankomatów Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A wynosi 1,30 zł.

1Opłata za kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji na dowolną kwotę w danym miesiącu. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową do konta wynosi 4 zł. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, dostępnych na stronach: www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/karta-do-ekonta/, www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.  

Promocja „Konto podwójnie zarabiające - III edycja” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 01.02.2017 do 19.04.2017 roku zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi oraz płatności telefonem BLIK. Aby otrzymać maks. zwrot 50 zł miesięcznie - 2% od płatności kartą i 2% od płatności BLIK, należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym transakcje kartą płatniczą lub BLIK-iem na łączną kwotę w wysokości min. 250 zł, nie anulować transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru, zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym wpływ na rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji oraz zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii za płatności kartą i płatności BLIK w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 300 zł. Uczestnik Promocji otrzymuje dodatkowo premię w postaci odsetek od średniego salda zgromadzonego na rachunku mieszczącego się w przedziale 0 – 3 000 zł w wysokości 3% w skali roku. Odsetki wypłacane będą przez 7 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym podpisano umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku nie są oprocentowane. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji „Konto podwójnie zarabiające - III edycja” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.mBank.pl/konto-podwojnie-zarabiajace/ oraz w placówkach mBanku.


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Premia 100 zł za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 4/2016 Programu PolecamBank od 1.12.2016 r. do 28.02.2017 r. i jest wypłacana za polecenie klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto, jeżeli: uczestnik Programu zarejestruje się oraz przystąpi do edycji 4/2016 Programu i potwierdzi poprawność danych klikając w przycisk po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.PolecamBank.pl oraz aktywnie korzysta ze swojego rachunku, natomiast Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę
o prowadzenie rachunku wpisując we wniosku 10 ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej, zawnioskuje o kartę debetową do rachunku oraz aktywnie korzysta z rachunku. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii – dokona: przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub płatności lub wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej mBanku lub zasilenia rachunku osobistego w mBanku z rachunku w innym banku. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w ciągu 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona przy użyciu karty debetowej transakcji na łączną kwotę: min. 200 zł dla klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli co najmniej 27 lat, lub min. 100 zł dla klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli nie więcej niż 26 lat. Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, transakcje na łączną kwotę 100 zł lub 200 zł wykonane muszą zostać przez każdego współposiadacza rachunku osobno. W przypadku rachunków wspólnych, premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 4/2016” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.

Promocja „Warto polecać” skierowana jest do nowych Klientów Banku - osób fizycznych, którzy w okresie 2.02.2017 roku do 28.02.2017 roku spełnią łącznie następujące warunki:
1) złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego,
2) w trakcie składania wniosku o ww. rachunek zaakceptują Regulamin Promocji „Warto polecać”,
3) w trakcie składania wniosku o ww. rachunek, podadzą na wniosku 10 końcowych cyfr numeru rachunku osoby polecającej otwarcie rachunku w mBanku, będącej Uczestnikiem Promocji „PolecamBank edycja 4/2016”
4) zawrą na podstawie ww. wniosku z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych.
Uczestnik Promocji, który w okresie 2.02.2017 roku do 28.02.2017 roku spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji otrzyma jednorazową premię za płatności kartą i płatności BLIK. Premia będzie wypłacana w postaci zwrotu na ww. rachunek w wysokości 50 zł, po spełnieniu następujących warunków:
1) dokonanie w okresie 60 dni od dnia otwarcia ww. rachunku transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej lub karty kredytowej zakupów w placówkach handlowych lub usługowych, na łączną kwotę minimum 200 zł,
2) nieanulowanie którejkolwiek z transakcji, które składają się na kwotę, o której mowa powyżej do
15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki uzyskania premii opisane są
w Regulaminie Promocji „Warto polecać” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.