Śpiesz się - tylko 2 713 lokat w promocji

 •  

  już od 1000 zł

 •  

  na 3 miesiące

 •  

  na nowe środki

 •  

  stałe oprocentowanie w czasie trwania promocji

 •  

  dowolna liczba lokat łącznie nawet na 500 000 zł

 •  

  promocja trwa od 26.04 do 01.05.2016 r.

Czas trwania lokaty Oprocentowanie nominalne w skali roku

Stopa procentowa w razie przedterminowej
wypłaty środków pieniężnych

3 miesiące 2,20% 0,1%

Z nami możesz spać spokojnie…

Twoje pieniądze są u nas bezpieczne, dzięki objęciu ich gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Promocją „Lokaty na 2,20%” znajdują się w Regulaminie Promocji „Lokata na 2,20%” dostępnym na www.mBank.pl/download/regulaminy/oszczednosci/401.pdf oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na www.mBank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_lokat_terminowych_mLokata_w_mBanku_140510.pdf, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.
Lokata 3 miesięczna oprocentowana nominalnie 2,20% w skali roku, tylko na nowe środki, pochodzące spoza mBank S.A., stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w mBanku na dzień 29.02.2016 roku. Jako sumę aktywów zgromadzonych w mBanku rozumie się środki (saldo dostępne w dniu 29.02.2016 roku) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w mBanku, w ramach których klient zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz. Promocja trwa od 25.04.2016 r. do 01.05.2016 r. lub do wyczerpania dostępnej liczby lokat. Wartość min. lokaty to 1.000 PLN. Maksymalna łączna kwota otwartych przez Klienta Lokat Promocyjnych to suma nowych środków, jednak nie więcej niż 500.000 zł łącznie. Liczba Lokat Promocyjnych dostępna w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 5 000 lokat dla wszystkich Uczestników Promocji. O aktualnie dostępnej liczbie Lokat Promocyjnych Uczestnik Promocji będzie informowany na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/promocje/lokata-nowe-srodki/ , aktualizacja odbywać się będzie każdego dnia do wyczerpania liczby Lokat Promocyjnych. W przypadku wyczerpania puli dostępnych Lokat Promocyjnych, lokaty otwarte w dniu publikacji tej informacji na ww. stronie internetowej zostaną otwarte na zasadach promocyjnych i ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania Promocji.