Polecaj mBank znajomym i zgarnij atrakcyjne premie

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego

Wejdź do Pasażu w serwisie transakcyjnym

Dołącz do nowej edycji 1/2017 PolecamBank
i polecaj mBank znajomym

Jeśli znajomy aktywnie korzysta z produktów mBanku

Dostajesz premię
i wydajesz ją na co chcesz

Nowa edycja 1/2017 trwa od 3.03.2017r.  do 31.08.2017r.

Tabela premii

Polecany produkt Zysk Warunki

Rachunek typu: eKonto w promocji
"Zyskuj z eKontem - IV edycja"

100 zł/
50 zł 
dla znajomego

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 transakcji kartą debetową wydaną do rachunku.

Nota prawna

Rachunek typu: eKonto, mKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

100 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 transakcji kartą debetową wydaną do rachunku.

Nota prawna

Rachunek typu: eKonto

(za poleconego Nowego Klienta, który nie skończył 18 lat w dniu składania wniosku)

50 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 transakcji kartą debetową wydaną do rachunku.

Nota prawna

Rachunek firmowy

200 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku transakcje kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Nota prawna

Rachunek firmowy z usługą mKsięgowości

300 zł

Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku transakcje kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł oraz aktywować usługę mKsięgowości.

Nota prawna

Powyższe stawki premii za polecenie mBanku obowiązują w czasie trwania edycji 1/2017 od 3.03.2017 r. do 31.08.2017 r.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Premia 100 zł za polecenie rachunku obowiązuje w czasie trwania edycji 1/2017 Programu PolecamBank od 3.03.2017 r. do 31.08.2017 r. i jest wypłacana za polecenie klienta, który skończył 18 lat w dniu składania wniosku o rachunek osobisty typu: eKonto lub/i mKonto w ramach oferty standardowej mBanku lub eKonto lub/i mKonto w ramach dowolnej oferty promocyjnej mBanku obowiązującej w czasie trwania Programu, jeżeli: uczestnik Programu przystąpi do edycji 1/2017 Programu po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego na stronie www.mBank.pl oraz aktywnie korzysta ze swojego rachunku, natomiast Nowy Klient zawrze z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku wpisując we wniosku identyfikator polecenia osoby polecającej, zawnioskuje o kartę debetową do rachunku oraz aktywnie korzysta z rachunku. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – dokona: przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub płatności albo wypłaty gotówki za pomocą karty debetowej lub kredytowej mBanku, niezwiązanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zasilenia rachunku osobistego w mBanku z rachunku w innym banku. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej wydanej do tego rachunku. Jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, 5 transakcji kartą debetową wykonać musi każdy współposiadacz rachunku osobno. W przypadku rachunków wspólnych, Premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku opisane są w Regulaminie „Programu PolecamBank – edycja 1/2017” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html oraz w placówkach mBanku. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.

* Promocja „Zyskuj z eKontem - IV edycja” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 20.04.2017 do 31.05.2017 roku zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus (zwanym dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna) i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi oraz płatności telefonem BLIK. Aby otrzymać maks. zwrot 50 zł miesięcznie - 2% od płatności kartą i 2% od płatności BLIK, należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym transakcje kartą płatniczą lub BLIK-iem na łączną kwotę w wysokości min. 250 zł, nie anulować transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru, zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym wpływ na rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji oraz zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii za płatności kartą i płatności BLIK w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 300 zł. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji „Zyskuj z eKontem - IV edycja” dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.mBank.pl/zyskuj-z-ekontem-IV/ oraz w placówkach mBanku.

Dodatkowo Uczestnik Promocji, któremu osoba biorąca udział w programie PolecamBank poleciła eKonto promocyjne może otrzymać 50 zł premii po spełnieniu łącznie następujących warunków: na wniosku o otwarcie eKonta promocyjnego poda numer identyfikacyjny osoby biorącej udział w programie „PolecamBank”, w okresie 60 dni od daty zawarcia umowy o prowadzenie eKonta promocyjnego dokona 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty promocyjnej, ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonano (tzw. zwrot towaru). Premia dla poleconego wypłacana jest raz, w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniono warunki do jej otrzymania.