Jak działa promocja?

Kup 3 ubezpieczenia życia i zdrowia (na życie, na wypadek zachorowania na nowotwór i dowolne NNW), zwrócimy Ci 75 zł.

 

Kogo możesz ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć siebie i bliskie Ci osoby. Ubezpieczenie kupisz szybko i wygodnie, online w aplikacji mobilnej i serwisie transakcyjnym.

 

Co jeszcze zyskasz?

Dodatkowo kupując 3 ubezpieczenia  życia i zdrowia, zyskasz 10% zniżki na 2 najtańsze.

Poznaj ubezpieczenia

  • Kup ubezpieczenie online bez dodatkowych badań lekarskich
  • Ochrona na wypadek śmierci z każdej przyczyny
  • Zabezpiecz finansowo swoich najbliższych nawet do 300 000 zł

 

kup online

  • Działa już od momentu podejrzenia zachorowania na nowotwór
  • W przypadku zdiagnozowania nowotworu otrzymasz 150 000 zł i sam zdecydujesz na co je chcesz wydać.

 

kup online

  • Skorzystaj z ochrony na wypadek zdarzeń losowych, np. złamań, urazów czy też oparzeń
  • W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacimy osobom uprawnionym nawet do 150 000 zł

 

kup online

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie.

mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. promocja trwa od 15.06.2020 roku do 15.10.2020  roku do 23:59 włącznie.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 75 PLN dla  posiadaczy mKonta Intensive” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są posiadaczami lub współposiadaczami mKonta Intensive w miesiącu przystąpienia do Promocji; złożą wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących minimum 3 ubezpieczeń z pakietu ubezpieczeń życia i zdrowia; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie www.mbank.pl lub przez telefon, nie odstąpią od żadnej z umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 75 PLN za zakup minimum 3 ubezpieczeń z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji i ilość umów, które powinny być zawarte.

Promocja nie dotyczy osób, które przed datą rozpoczęcia Promocji odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia: na życie, na wypadek nowotworu, następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka. Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały następujące ubezpieczenia: Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h dla Klientów mBank S.A., Ubezpieczenie na wpadek nowotworu mWaleczni lub NNW ”Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych MultiKonto.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 75 PLN dla  posiadaczy mKonta Intensive ” dostępnym na  www.mbank.pl/pdf/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia-ze-zwrotem-75pln-dla-posiadaczy-mkonta-intensive.pdf

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na stronie   www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

 

Ubezpieczenie na życie

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-na-zycie

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/

 

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks 2019/05 w wariancie premium i przysługuje po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego typu I, czyli każdego nowotworu złośliwego opisanego kodami rozpoznania od C00 do C97, z wyjątkiem nowotworów złośliwych typu II. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks 2019/05 na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nowotwor/.

 

Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla Klientów, którzy:

1.nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie - co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:

a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;

b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;

c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.

mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.

W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do Klientów o których mowa w pkt 2 powyżej w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:

a) Klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;

b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;

c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą  naliczane bez Zniżek.

Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek, znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/