Promocja tylko dla klientów z mKontem Intensive.

Kup jednocześnie 3 ubezpieczenia życia i zdrowia (ubezpieczenie na życie, na wypadek zachorowania na nowotwór i dowolne ubezpieczenie NNW), a zwrócimy Ci 100 zł.

Możesz ubezpieczyć siebie i bliskie Ci osoby. Ubezpieczenie kupisz szybko i wygodnie- online w aplikacji mobilnej lub w serwisie transakcyjnym.

Promocja ważna do 02.08.2021 r.

Poznaj ubezpieczenia

  • Kup ubezpieczenie online bez dodatkowych badań lekarskich
  • Ochrona na wypadek śmierci
  • Wsparcie finansowe dla bliskich nawet do 300 000 zł

 

kup online

  • Działa już od momentu podejrzenia zachorowania na nowotwór
  • W przypadku zdiagnozowania nowotworu możesz otrzymać nawet 150 000 zł

 

kup online

  • Skorzystaj z ochrony na wypadek zdarzeń losowych, np. złamań, urazów czy też oparzeń
  • W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku osoby uprawnione mogą otrzymać nawet do 150 000 zł

 

kup online

  • Skorzystaj z ochrony na wypadek zdarzeń losowych, np. złamań, urazów, oparzeń czy też
  • Dodatkowo przysługuje Ci szeroki pakiet usług assistance, m.in.: konsultacja telefoniczna z lekarzem bądź umówienie wizyty u lekarze pierwszego kontaktu, zwrot kosztów za leki zakupione  w aptece

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 100 PLN dla posiadaczy mKonta Intensive” trwa od 19.04.2021 roku do 02.08.2021 roku do 23:59 włącznie i skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są posiadaczami lub współposiadaczami mKonta Intensive w miesiącu przystąpienia do Promocji; złożą jednocześnie wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących co najmniej 3 ubezpieczeń z pakietu ubezpieczeń życia i zdrowia; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie www.mbank.pl, przez telefon lub w placówce, nie odstąpią od żadnej z umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 100 PLN za zakup co najmniej 3 ubezpieczeń z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji i ilość umów, które powinny być zawarte i to, jakie umowy można zawrzeć tylko raz, a jakie na rzecz kilku osób osobno.

 

Za zakup ubezpieczenia uznaje się złożenie wniosku o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących minimum 3 ubezpieczeń na jednym wniosku: ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenie na wypadek nowotworu oraz dowolne dostępne w ofercie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: NNW dla Ciebie i Partnera lub NNW dla dziecka i opłacenie pierwszej składki aktywacyjnej za każde z wybranych 3 ubezpieczeń.

 

Promocja nie dotyczy osób, które przed datą rozpoczęcia Promocji odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia: na życie, na wypadek nowotworu, następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 100 PLN dla posiadaczy mKonta Intensive” dostępnym na www.mbank.pl/pdf/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia-ze-zwrotem-100pln-dla-posiadaczy-mkonta-intensive.pdf

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na stronie  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie.

Ubezpieczenie na życie

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks L/2021/03 w wariancie premium w przypadku śmierci.

 

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks NNW/2021/03 w wariancie premium w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks NNWD/2021/03 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/

 

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks R/2021/03 w wariancie premium i przysługuje po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego typu I, czyli każdego nowotworu złośliwego opisanego kodami rozpoznania od C00 do C97, z wyjątkiem nowotworów złośliwych typu II.