Lokata 1,9% w promocji

czas trwania lokaty

na dzień 29.12.2017 r.

w czasie trwania promocji

Nie przegap okazji i skorzystaj teraz.

 

Aktualna liczba lokat w promocji:  1 133

 

Stopa procentowa w razie przedterminowej wypłaty środków pieniężnych wynosi 0,01%. Lokata zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres i będzie oprocentowana na warunkach wskazanych w tabeli oprocentowania.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z Promocją „Lokata na 1,9%” znajdują się w Regulaminie Promocji „Lokata na 1,9%” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/promocje/wygodna-lokata oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na www.mBank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_lokat_terminowych_mLokata_w_mBanku_140510.pdf, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.

Lokata 3 miesięczna oprocentowana nominalnie 1,9% w skali roku, tylko na nowe środki, pochodzące spoza mBank S.A., stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w mBanku na dzień 29.12.2017 r. Jako sumę aktywów zgromadzonych w mBanku rozumie się środki (saldo dostępne w dniu 29.12.2017 r.) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w mBanku, w ramach których klient zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz. Promocja trwa od 07.02.2018 r. do 06.04.2018 r. lub do wyczerpania dostępnej liczby lokat. Wartość min. lokaty to 1.000 PLN. Maksymalna łączna kwota otwartych przez Klienta Lokat Promocyjnych to suma nowych środków, jednak nie więcej niż 500.000 zł łącznie.

Liczba Lokat Promocyjnych dostępna w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 50 000 lokat dla wszystkich Uczestników Promocji. O aktualnie dostępnej liczbie Lokat Promocyjnych Uczestnik Promocji będzie informowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/promocje/wygodna-lokata. Aktualizacja odbywać się będzie każdego dnia do wyczerpania liczby Lokat Promocyjnych. W przypadku wyczerpania puli dostępnych Lokat Promocyjnych, lokaty otwarte w dniu publikacji tej informacji na ww. stronie internetowej zostaną otwarte na zasadach promocyjnych i ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania Promocji.