Zalety ubezpieczenia spłaty karty plus

 •  

  zabezpiecza Ciebie i Twoją rodzinę przed koniecznością spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, w przypadku nieprzewidzialnych zdarzeń losowych

 •  

  ubezpieczenie opcjonalne do kart kredytowych mBanku

 •  

  brak dodatkowych ankiet i badań medycznych

 •  

  obowiązuje na terenie całego świata

Jak przystąpić do ubezpieczenia:

 •  

  do ubezpieczenia karty kredytowej możesz przystąpić w trakcie wnioskowania o kartę kredytową - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu aktywacji karty. Jeśli posiadasz już kartę, do ubezpieczenia możesz przystąpić w placówce mBanku - ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się dzień po przystąpieniu do ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia karty kredytowej

 

Zakres ubezpieczenia

Spłata zadłużenia

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku , jeżeli nastąpiła w okresie 180 dni kalendarzowych od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku

Całkowita niezdolność do pracy

Spłata 12 minimalnych kwot spłaty należnych z tytułu umowy o korzystanie z karty kredytowej

Czasowa niezdolność do pracy spowodowana pobytem w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

Czasowa niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzona zwolnieniem lekarskim

Opłata miesięczna

0,5 proc. od salda zadłużenia na dzień zakończenia cyklu rozliczeniowego

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A..mBank S.A. jest ubezpieczającym. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-inne/ubezpieczenie-splaty-karty-plus/