Ubezpieczenie na życie

  • ochrona na wypadek śmierci
  • zabezpiecz finansowo swoich bliskich do 300 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie na życie
 

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

  • ochrona na wypadek zdarzeń losowych
  • świadczenie za śmierć do 150 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

  • zwrócimy koszty leków
  • dostęp do lekarzy i badań w razie choroby Twojego dziecka
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla dziecka
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

  • pokrycie kosztów za wizyty u onkologa
  • wypłata świadczenia do 150 000 zł za zdiagnozowany nowotwór złośliwy
więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Stwórz własny pakiet

 

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku.

Ubezpieczenie na życie 
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 na stronie www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-na-zycie

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks 2019/05 w wariancie premium i przysługuje po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego typu I, czyli każdego nowotworu złośliwego opisanego kodami rozpoznania od C00 do C97, z wyjątkiem nowotworów złośliwych typu II. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks 2019/05 na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nowotwor/

NNW dla Ciebie i Partnera
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

NNW dla Dziecka
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/