Sprawdź w Regulaminie zniżek, jak zyskać 10% zniżki.

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 • wsparcie finansowe oraz pomoc w przypadku zdiagnozowania nowotworu
 • wypłata świadczenia do 150 000 zł za zdiagnozowany nowotwór złośliwy
więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu
 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

 • ochrona na wypadek zdarzeń losowych np. złamań, urazów i oparzeń
 • dostęp do lekarzy i badań w razie choroby
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla dziecka
 

Ubezpieczenie na życie

 • ochrona na wypadek śmierci
 • zabezpiecz finansowo swoich bliskich do 300 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie na życie
 

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

 • ochrona na wypadek zdarzeń losowych
 • świadczenie za śmierć do 150 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

Stwórz własny pakiet

 

 
Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jak wypowiedzieć umowę?

  • Umowę wypowiesz:

   • w serwisie transakcyjnym: Pomoc – Co chcesz zrobić? – …coś innego- Kategorie - Ubezpieczenia
   • telefonicznie: zadzwoń na mLinię +48 42 6 300 800 
   • w placówce mBanku
   • listownie, wyślij formularz na adres korespondencyjny mBanku
 •  

  Jak zgłosić roszczenie?

  • W przypadku ubezpieczenia na życie

   Roszczenie zgłosisz:

   • Na stronie www.uniqa.pl
   • Napisz na adres:
    UNIQA TUnŻ S.A.
    Chłodna 51
    00-867 Warszawa
    z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie

    W przypadku ubezpieczenia NNW oraz na wypadek nowotworu:

   Roszczenie zgłosisz:

   • Na stronie www.uniqa.pl
   • Napisz na adres:
    UNIQA TU S.A.
    Chłodna 51
    00-867 Warszawa
    z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie

   Masz pytania, zadzwoń na infolinię UNIQA – 22 555 05 06

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.
Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla klientów, którzy:
1. Nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie – co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:
a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;
b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę, Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;
c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia, to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.
2. Mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.
3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do klientów, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:
a) klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;
b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości, klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;
c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości, klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek.
Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.
Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na: www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na:  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/