Podstawowe informacje

zniżki na pakiet OC przez internet

składka OC już od  366 zł za rok

składka płatna jednorazowo lub w ratach

Kto może kupić ubezpieczenie?

 •  

  Kto może kupić ubezpieczenie?

   • właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce

   Jakie pojazdy można ubezpieczyć:

   Prywatne:

   • pojazdy osobowe, w tym te z nadwoziem osobowym, ale zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe lub terenowe
   • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

   Firmowe:

    

   • wykorzystywane w działalności gospodarczej

   Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć najpóźniej m.in.:

    

   • w dniu rejestracji pojazdu
   • przed końcem obowiązywania aktualnej polisy
   • w dniu zakupu pojazdu, jeżeli nie posiada on ważnej polisy OC
 •  

  Jakie zdarzenia są objęte ochroną?

  • Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe podczas:

   • prowadzenia pojazdu
   • zatrzymania lub postoju pojazdu
   • wsiadania i wysiadania z pojazdu
   • załadunku towaru do pojazdu i jego rozładunku

   Zakres terytorialny

   • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Polski i innych krajów Europy, z wyłączeniem państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Azerbejdżan
   • na terytorium wymienionych państw obowiązuje ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym, tzw. zielona karta. Możesz ją otrzymać bezpłatnie do swojej polisy OC
 •  

  Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

  • 12 miesięcy. Polisa odnawia się automatycznie po upływie 12 miesięcy. Jeśli chcesz zrezygnować z ubezpieczenia, wypowiedź je najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem obowiązującej umowy.

 •  

  Suma gwarancyjna

  • W odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych

   • szkody majątkowe 1 000 000 euro
   • szkody osobowe 5 000 000 euro
 •  

  Jak pobieramy jest składkę?

  • Możesz wybrać płatność jednorazową lub w ratach (2, 4, 12 rat). Składkę pobierzemy z Twojego rachunku.

 •  

  Jakie zdarzenia są wyłączone z ubezpieczenia?

  • AXA nie odpowiada za szkody m. in.:

   • wyrządzone na ubezpieczonym pojeździe przez kierującego pojazdem (tzn. uszkodzenia, zniszczenie, utrata mienia)
   • gdy szkoda dotyczy bagażu, ładunków lub przesyłek przewożonych za opłatą
   • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

   Ponadto AXA może zażądać od kierującego pojazdem zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli kierujący pojazdem m.in.:

   • wyrządził szkodę umyślnie
   • wyrządził szkodę w stanie nietrzeźwości
   • wyrządził szkodę po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
   • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym zbiegł z miejsca zdarzenia

   Pełna lista włączeń znajduje się w OWU

   Więcej szczegółów w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, która znajduje się na https://www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-samochodowe/oc/

Jak przebiega likwidacja szkody?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej lub mailowo

Kontaktujemy się z ubezpieczycielem sprawcy

Wypłacamy odszkodowanie (maks. do 90 dni)

Chcę zgłosić szkodę

Miałes wypadek i chcesz zgłosić szkodę? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić. Możesz też zamówić kontakt, a my oddzwonimy.

Dodatkowe ubezpieczenia dla Twojego samochodu

NNW Kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje śmierć, czasowy uszczerbek na zdrowiu lub trwałe inwalidztwo kierowcy oraz pasażerów wskutek wypadku komunikacyjnego.

Masz do wyboru jedną z dwóch sum ubezpieczenia:

 • 10 000 zł
 • 20 000 zł

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 

Ubezpieczenie szyb

Pęknięta lub wybita szyba w samochodzie? Zapłacimy za wymianę.

Sprawnie wymienimy w Twoim aucie szybę, która uszkodziła się wskutek wypadku czy działania sił przyrody. Gwarantujemy wsparcie na terenie całej Polski. Zgłoszenie nie spowoduje utraty zniżek w AXA Ubezpieczenia.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Ubezpieczenie opon

Przebita opona? Wymienimy ją lub odholujemy auto do warsztatu i pokryjemy koszt naprawy.

Gwarantujemy szybką pomoc na drodze.


Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Pomoc Assistance

Awaria? Rozładowany akumulator? Przebita opona. To zawsze dodatkowy stresi kłopoty. Możesz go oszczędzić, wybierając dodatkowe ubezpieczenie.  Zapewniamy pomoc w Polsce i innych krajach Europy.

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Samochód zastępczy

Samochód zastępczy to zawsze duże wsparcie i ulga po szkodzie. Zastanów się nad dodatkowym ubezpieczeniem, które występuje w dwóch wariantach:

 • samochód zastępczy na 7 dni
 • samochód zastępczy na 14 dni

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 

 

Dodatkowe ubezpieczenia dla Ciebie

Ochrona prawna

Zapewniamy kierowcy pomoc prawnika w trudnych sytuacjach (w razie wypadku, kolizji, odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego samochodu). Pokryjemy koszty związane z ochroną prawną - m.in. koszty adwokata czy procesu sądowego do 10 000 zł.

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia


Niezdolności do Pracy 

Gwarantujemy wypłatę świadczenia do 100 000 zł, jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego stwierdzono trwałą niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie obejmuje niezdolność do pracy zarobkowej, która powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku
związanego z:

 • ruchem pojazdu
 • wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu
 • zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu
 • załadunkiem i rozładunkiem pojazdu
 • pożarem lub wybuchem pojazdu

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

Pobyt w Szpitalu w Wyniku NNW

Wypłacamy do 150 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu  nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

 

Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek NW

100.000 zł zostanie wypłacone dla Twoich bliskich w razie Twojej śmierci spowodowanej bezpośrednio nieszczęśliwym wypadkiem auta, który miał miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

Jak kupić ubezpieczenie?

Złóż wniosek online (w razie pytań skorzystaj z czatu) Kliknij teraz

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.

Składka została wyliczona na dzień 25.08.2017 r. dla żonatego, bezdzietnego kierowcy ze Skierniewic, w wieku 36 lat, korzystającego ze zniżki za 8 lat bezszkodowej jazdy oraz zniżki 10 % na zakup ubezpieczenia przez internet, jeżdżącego jedenastoletnim samochodem CITROËN C 2 1.4 Confort.

Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc/