Zalety ubezpieczenia w podróży:

 •  

  szeroki zakres ubezpieczenia, obejmujący wszystkie kraje świata z wyłączeniem państw i terytoriów objętych wojną

 •  

  ubezpieczeniem objęty jest posiadacz karty oraz dwie osoby towarzyszące w wieku do 70 lat

 •  

  prosty sposób przystąpienia do ubezpieczenia podczas wnioskowania o kartę kredytową

Ubezpieczenie dostępne dla posiadaczy kart kredytowych: Visa Classic, Visa Miles & More, Visa Miles & More Premium, Mastercard Miles & More Premium, Mastercard Miles & More, Visa Premium, Mastercard Standard, World Mastercard.

Zakres ubezpieczenia

 • 1.  

  Sprawdź świadczenia

  • Świadczenie zasięg ubezpieczenia suma ubezpieczenia
   Koszty leczenia podróż zagraniczna  100 000 zł
   Natychmiastowa pomoc assistance i transport medyczny, w tym:

   podróż zagraniczna
   i podróż na terenie RP

    200 000 zł
   Pokrycie kosztu transportu zwłok podróż zagraniczna  8 000 zł
   Pokrycie kosztu zakupu trumny 2 500 zł
   Pokrycie kosztów pomocy prawnej po wypadku samochodowym 2 500 zł
   Wypłata zaliczki na poczet kaucji związanej z wypadkiem
   samochodowym
    8 000 zł
   Pokrycie kosztów podróży osoby wezwanej do towarzyszenia 8 000 zł
   Pokrycie kosztów powrotu towarzyszących osób bliskich ubezpieczonego podróż na terenie RP  1 000 zł
   Pokrycie kosztów opieki nad towarzyszącymi niepełnoletnimi dziećmi  opieka i transport do limitu 1 000 zł
   pobyt do limitu 300 zł za dobę za każde dziecko przez max 3 dni
   Pokrycie kosztów pobytu i podróży powrotnej osoby towarzyszącej transport do limitu 1 000 zł
   pobyt do limitu 200 zł za dobę przez max 7 dni
   Pokrycie kosztów podróży osoby wezwanej do towarzyszenia  transport do limitu 1 000 zł
   pobyt do limitu 200 zł za dobę przez max 7 dni 
   Pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania   1 000 zł
   Pokrycie kosztów kontynuacji zaplanowanej podróży   200 zł
   Pokrycie kosztów organizacji usług kierowcy zastępczego  1 000 zł
   Następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: podróż zagraniczna 100 000 zł
   z tytułu trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku   wg tabeli trwałego inwalidztwa
   z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku   50 000 zł
   Pobyt w szpitalu podróż zagraniczna  100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 3-go dnia pobytu w szpitalu,
   maksymalnie przez 7 dni
   Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego podróż zagraniczna
   i podróż na terenie RP 
    1 000 zł
   Utrata lub uszkodzenie bagażu podróżnego podróż zagraniczna
   i podróż na terenie RP 
   1 000 zł
   Opóźnienie odlotu   podróż zagraniczna 800 zł
   Rabunek rzeczy osobistych  podróż zagraniczna 3 000 zł z zastrzeżeniem limitów określonych w OWU 
   Odwołanie lub skrócenie podróży  podróż zagraniczna  10 000 zł
   Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym  obszar RP  30 000 zł
 

Aktualne i archiwalne dokumenty ubezpieczeniowe

więcej na temat Aktualne i archiwalne dokumenty ubezpieczeniowe

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.mBank S.A. jest ubezpieczającym. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-twoje-oc-twoja-podroz/