Ważne informacje o ubezpieczeniu na mWaleczni

Do 90. dnia ochrony ubezpieczeniowej – śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Co to jest nieszczęśliwy wypadek? To wypadek, który nastąpił z przyczyny niezależnej od Ubezpieczonego.

Przykład: Drzewo spadło na samochód, powodując śmierć kierowcy.

UWAGA: Zawał serca, udar mózgu i inne choroby, nawet występujące nagle, nie są nieszczęśliwym wypadkiem. Od 91. dnia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczamy zdiagnozowanie nowotworu złośliwego. Listę nowotworów objętych ochroną zawiera załącznik do OWU.

Co to jest nowotwór złośliwy?

To nowotwór, który charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powoduje naciekanie na prawidłowe tkanki i niszczenie ich. Diagnoza musi być potwierdzona badaniem histopatologicznym, wykonanym przez lekarza onkologa lub histopatologa.

Ochrona rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Ubezpieczony przystąpił do Umowy Ubezpieczenia.

Od 1. do 90. dnia przysługuje ochrona na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Od 91. dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej zaczyna się ochrona na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego.

W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – przez 90 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu przystąpienia do umowy ubezpieczenia

  • do momentu rezygnacji lub wypłaty świadczenia,
  • do dnia rozwiązania umowy o korzystanie z rachunku,
  • do końca miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia,lub do jego śmierci,
  • do ostatniego dnia miesiąca, za który została zapłacona składka.

AXA nie wypłaci świadczenia, jeśli do:

  • 90. dnia trwania ochrony śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstała bezpośrednio wskutek m.in. depresji czy chorób układu nerwowego, działania po spożyciu alkoholu, usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa albo samobójstwa, uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka.
  • 91. dnia trwania ochrony: masz nowotwór złośliwy, ale m.in. w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową miałeś skierowanie na badania pod kątem diagnozy nowotworu złośliwego lub wyniki badań, na podstawie których zdiagnozowano nowotwór.

Pełna lista włączeń znajduje się w OWU.

 

Ubezpieczenie w pigułce

 

Poznaj bliżej nasze ubezpieczenie.

Wyjaśniliśmy jego zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

 

 

PRZECZYTAJ


Jak wygląda proces zgłoszenia roszczenia?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej 

Dostarcz potrzebne dokumenty

Wydajemy decyzję (ok. 30 dni)

Wypłacamy świadczenie

Chcę zgłosić roszczenie

Miałeś wypadek i chcesz zgłosić roszczenie? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić.


Jak kupić ubezpieczenie?

Złóż wniosek online(w razie pytań skorzystaj z czatu) Kliknij teraz

Złóż wniosek w placówce
Znajdź najbliższą

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Suma Ubezpieczenia 100 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni dla Ubezpieczonych w Wariancie PREMIUM w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego wymienionego z Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni Lista nowotworów złośliwych objętych ochroną ubezpieczeniową. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku i tylko przy zakupie ubezpieczenia on-line i w placówce.  Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia-zdrowia/mwaleczni/