Odbierz nawet do 150 zł zwrotu za zakup ubezpieczeń

Masz rachunek w mBanku min. pół roku

To Twój pierwszy zakup ubezpieczenia mWaleczni lub Życie 24h w mBanku

Kup jedno lub oba ubezpieczenia między 01.06 - 31.07.2017

Na Twoje konto dostaniesz 50 zł zwrotu za zakup ubezpieczenia mWaleczni i/lub 100 zł za zakup ubepzieczenia Życie 24 h online

Zapewnij sobie i swoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby

 •  

  zakres ubezpieczenia obejmuje różne rodzaje nowotworu złośliwego

 •  

  ubezpieczenie zapewni Ci szybką wypłatę pieniędzy w momencie zdiagnozowania nowotworu złośliwego

 •  

  Twoi bliscy otrzymają świadczenie bez podatku od spadków i darowizn

 •  

  nie musisz dostarczać badań lekarskich

 •  

  nie musisz pamiętać o terminie płatności składek

Dopasuj zakres ubezpieczenia na wypadek nowotworu do własnych potrzeb

 

 

 Dopasuj ubezpieczenie do własnych potrzeb

 

  Wariant Standard Wariant Komfort Wariant Premium
Suma ubezpieczenia - śmierć w wyniku NW1 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł
Suma ubezpieczenia - zdiagnozowanie nowotworu złośliwego2 25 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Miesięczna opłata tytułem ubezpieczenia od 9,99 zł od 14,99 zł od 19,99 zł

Jak kupić ubezpieczenie na wypadek nowotworu?

Online

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem mBanku

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. mBank S.A. jest Ubezpieczającym.


9,99 zł to miesięczna opłata za ubezpieczenie na wypadek nowotworu mWaleczni dla osób w wieku od 30 do 39 roku życia w Wariancie STANDARD, którzy nie palą nałogowo (ciągle, regularnie) papierosów lub e-papierosów oraz u nikogo spośród rodziców lub rodzeństwa nie stwierdzono nowotworu. Twoja indywidualna opłata może różnić się od podanej w reklamie. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku.


Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności dostępne są na stronie:  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia-zdrowia/mwaleczni 

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2017 roku i trwa do 31.07.2017 roku.

Promocja skierowana jest do Klientów Banku zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:

1) są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachu­nek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich od co najmniej 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji,

2) w okresie trwania Promocji (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina rejestracji wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w bazie wniosków w systemie informatycznym Banku poprzez Serwis Transakcyjny dokonają zakupu Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni.

W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci, którzy kiedykolwiek posiadali bądź są posiadaczami  Ubezpieczenia Terminowego na Życie 24h i/lub  mWaleczni  i w okresie trwania Promocji zawrą umowę w ramach tego samego ubezpieczenia.

 

Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił warunki uczestnictwa w Pro­mocji, otrzymuje jednorazową premię w wysokości 50 PLN za zakup Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni,

Za zakup Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni uznaje się złożenie wniosku o ww. ubezpieczenie.

Premia zostanie wypłacona na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie, w terminie do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie trzeciej składki w przypadku Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni

 

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia Terminowe na Życie 24h i mWaleczni taniej w Serwisie Transakcyjnym” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/ind/ubezpieczenia/zycia-zdrowia/ubezpieczenie-mwaleczni-taniej-w-serwisie-transakcyjnym.pdf