Odbierz nawet do 110 zł zwrotu za zakup online ubezpieczeń

Masz rachunek w mBanku min.pół roku

Nie posiadałeś wcześniej ubezpieczenia objętego promocją

Kup jedno lub oba ubezpieczenia między 05.02.-28.06.2018 r.

Na Twoje konto dostaniesz 55 zł zwrotu za zakup ubezpieczenia mWaleczni i/lub 55 zł z zakup ubezpieczenia Życie 24h online.

Oblicz wysokość miesięcznej składki

Ważne informacje o ubezpieczeniu na mWaleczni

Do 90. dnia ochrony ubezpieczeniowej – śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Co to jest nieszczęśliwy wypadek? To wypadek, który nastąpił z przyczyny niezależnej od Ubezpieczonego.

Przykład: Drzewo spadło na samochód, powodując śmierć kierowcy.

UWAGA: Zawał serca, udar mózgu i inne choroby, nawet występujące nagle, nie są nieszczęśliwym wypadkiem. Od 91. dnia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczamy zdiagnozowanie nowotworu złośliwego. Listę nowotworów objętych ochroną zawiera załącznik do OWU.

Co to jest nowotwór złośliwy?

To nowotwór, który charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powoduje naciekanie na prawidłowe tkanki i niszczenie ich. Diagnoza musi być potwierdzona badaniem histopatologicznym, wykonanym przez lekarza onkologa lub histopatologa.

Ochrona rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Ubezpieczony przystąpił do Umowy Ubezpieczenia.

Od 1. do 90. dnia przysługuje ochrona na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Od 91. dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej zaczyna się ochrona na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego.

W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – przez 90 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu przystąpienia do umowy ubezpieczenia

  • do momentu rezygnacji lub wypłaty świadczenia,
  • do dnia rozwiązania umowy o korzystanie z rachunku,
  • do końca miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65. rok życia,lub do jego śmierci,
  • do ostatniego dnia miesiąca, za który została zapłacona składka.

AXA nie wypłaci świadczenia, jeśli do:

  • 90. dnia trwania ochrony śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstała bezpośrednio wskutek m.in. depresji czy chorób układu nerwowego, działania po spożyciu alkoholu, usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa albo samobójstwa, uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka.
  • 91. dnia trwania ochrony: masz nowotwór złośliwy, ale m.in. w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową miałeś skierowanie na badania pod kątem diagnozy nowotworu złośliwego lub wyniki badań, na podstawie których zdiagnozowano nowotwór.

Pełna lista włączeń znajduje się w OWU.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o ubezpieczeniu mWaleczni


Jak wygląda proces zgłoszenia roszczenia?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej 

Dostarcz potrzebne dokumenty

Wydajemy decyzję (ok. 30 dni)

Wypłacamy świadczenie

Chcę zgłosić roszczenie

Miałeś wypadek i chcesz zgłosić roszczenie? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić.


Jak kupić ubezpieczenie?

Złóż wniosek online (w razie pytań skorzystaj z czatu) Kliknij teraz

Złóż wniosek w placówce
Znajdź najbliższą

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. mBank S.A. jest Ubezpieczającym. Suma Ubezpieczenia 100 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni dla Ubezpieczonych w Wariancie PREMIUM w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego wymienionego z Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni Lista nowotworów złośliwych objętych ochroną ubezpieczeniową. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczeniach i włączeniach odpowiedzialności dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia- zdrowia/mwaleczni Promocja rozpoczyna się dniu 05.02.2018 roku do  trwa do 28.06.2018 roku. Promocja skierowana jest do Klientów Banku zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 1) są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich od co najmniej 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji, 2) w okresie trwania Promocji (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina rejestracji wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w bazie wniosków w systemie informatycznym Banku poprzez Serwis Transakcyjny dokonają zakupu Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni. W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci, którzy kiedykolwiek posiadali bądź są posiadaczami Ubezpieczenia Terminowego na Życie 24h i/lub mWaleczni i w okresie trwania Promocji zawrą umowę w ramach tego samego ubezpieczenia. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymuje jednorazową premię w wysokości 55 PLN za zakup Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni, Za zakup Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni uznaje się złożenie wniosku o ww. ubezpieczenie. Premia zostanie wypłacona na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie, w terminie do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie trzeciej składki w przypadku Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Zwrot za Ubezpieczenia Życia i Zdrowia edycja II” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/ind/ubezpieczenia/mwaleczni/zwrot-za-mwaleczni-ii-od-05-02-2018.pdf