Ważne informacje

Kto może kupić ubezpieczenie?

Osoba, która skończyła 18 lat, ale nie ukończyła jeszcze 60. roku życia, mieszka w Polsce i co najmniej od 6 miesięcy posiada rachunek w mBanku.

Od kiedy zaczyna się ochrona?

Jeśli AXA zaakceptuje wniosek, a Ty opłacisz składkę do 20. dnia miesiąca (np. kwietnia), ochrona zacznie się już od 1. dnia następnego miesiąca (np. maja). Jeśli pierwszą składkę opłacisz po 20. dniu miesiąca (np. kwietnia), ochrona rozpocznie się dopiero za ponad miesiąc (w tym przykładzie: 1 czerwca). Jeżeli zrezygnujesz z ubezpieczenia, ponowny wniosek będziesz mógł złożyć po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia ochrony.

Jak długo trwa umowa?

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat, licząc od daty rozpoczęcia ochrony. Po upływie tego okresu możesz zawrzeć kolejną umowę.

Jak pobieramy składkę?

Składka jest pobierana automatycznie z Twojego konta w mBanku co miesiąc w wysokości i formie określonej w Polisie.

Jakie zdarzenia są wyłączone z ubezpieczenia?

AXA nie wypłaci świadczenia, jeśli śmierć ubezpieczonego była skutkiem m.in.: samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od rozpoczęcia ochrony, spożycia alkoholu, samookaleczenia, prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez odpowiednich uprawnień. Wszystkie wyłączenia są wymienione w OWU.

Pamiętaj o wskazaniu osoby uposażonej:

Składając wniosek, pamiętaj o wskazaniu osoby lub osób, które otrzymają świadczenie w razie Twojej śmierci. Podaj imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL osoby uposażonej. Jeśli wskazujesz więcej niż jedną osobę, określ dodatkowo podział (w %) świadczenia pomiędzy wskazane osoby. Możesz wskazać osobę (osoby) także w trakcie trwania ochrony).

 •  

  Ubezpieczenie w pigułce

   

  Poznaj bliżej nasze ubezpieczenie.

  Wyjaśniliśmy jego zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

   

   

  PRZECZYTAJ

 

Kiedy i jak wypłacimy odszkodowanie?

Zgłoś szkodę listowniewięcej 
lub mailowo

W ciągu 30 dni otrzymasz decyzję.

Wypłacamy świadczenie osobom upoważnionym.

Chcę zgłosić roszczenie

Chcesz zgłosić roszczenie lub szkodę? My podpowiemy, jak to zrobić.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. 66 gr wynosi dzienna ochrona w ramach ubezpieczenia na Życie 24h. Składka za 30 dni ochrony ubezpieczeniowej w Wariancie 1 zgodnie z Ogólnymi Warunkami Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h Klientów mBank S.A. – indeks nr 24TER/15/12/30, wyliczona na dzień 01.06.2017 r. dla klienta w wieku 30 lat. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku i tylko przy zakupie ubezpieczenia on-line. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zycia-zdrowia/mzycie/. Suma Ubezpieczenia 900 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h Klientów mBank S.A. – indeks nr 24TER/15/12/30 dla Klientów w Wariancie 6 w przypadku śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie.