Limity w serwisie transakcyjnym - pytania i odpowiedzi

 •  

  Ile wynosi dzienny limit na przelewy i jak można go zmienić

  • Dzienny limit kwotowy na przelewy realizowane w systemie transakcyjnym wynosi 50 000 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Limit można zmienić w dowolnym momencie. Informacja gdzie można to zrobić znajduje się w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu zamieszczonej na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dostep-zdalny/.
   Dzienny limit kwotowy operacji to maksymalna kwota, na jaką można wykonać łącznie wszystkie przelewy. Limit dotyczy momentu zlecania przelewów danego dnia, a nie momentu faktycznego obciążenia rachunku. Łączna wysokość przelewów wychodzących danego dnia może być wyższa niż limit, jeżeli część z tych przelewów zlecono wcześniej. Przelewy powyżej kwoty limitu nie są realizowane i nie trafiają do „Koszyka płatności”. Dla przelewów wykonywanych w walucie obcej, kwota przeliczana jest na PLN wg aktualnego kursu mBanku.

   Limit dotyczy klienta, a nie rachunku. Limitem nie są objęte:

   • przelewy Blik,
   • przelewy wewnętrzne realizowane pomiędzy rachunkami tego samego klienta (w ramach jednego identyfikatora), w tym przelewy z rachunku karty kredytowej, w ramach eMaklera i Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych,
   • inne „przelewy” niż pierwsze zlecenie przy zleceniach stałych realizowanych w systemie transakcyjnym.