Przelewy jednorazowe w aplikacjach i lekkiej wersji serwisu transakcyjnego mBanku

Działanie przelewów w aplikacjach jak i lekkim serwisie transakcyjnym przebiega na tych samych zasadach co w standardowym serwisie transakcyjnym mBanku.

 •  

  Rodzaje przelewów

  • Przelewy wymagające autoryzacji są dostępne wyłącznie dla klientów, którzy korzystają z autoryzacji w formie haseł SMSowych. Klienci korzystający z listy haseł jednorazowych (TAN), nie mają możliwości autoryzacji operacji.

    

   typ przelewu mobilna wersja
   serwisu transakcyjnego - więcej
   poprzednia
   aplikacja mobilna
   na telefony Android / iOS
   aplikacja mobilna
   na telefony Android / iOS - więcej
   przelew na numer telefonu
   przelew jednorazowy (ELIXIR) do nowych
   i zapisanych odbiorców
   przelew ekspresowy
   przelew do ZUS
   przelew do US
 •  

  Limity przelewów autoryzowanych

  • Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzone zostały dwie grupy limitów dla przelewów autoryzowanych, wykonywanych w bankowości mobilnej:

   • Dzienny limit kwotowy operacji to maksymalna kwota, na jaką można wykonać pojedynczy przelew autoryzowany hasłem SMS. Przelewy powyżej kwoty limitu nie są realizowane i nie trafiają do „Koszyka płatności”. W przypadku przelewów wykonywanych w walucie obcej, kwota jest przeliczana na PLN wg aktualnego kursu mBanku. Przelewy własne z wyłączoną opcją autoryzacji nie są objęte tym limitem.
    Dzienny limit kwotowy na przelewy autoryzowane PINem wynosi 10 000 zł.
   • Dzienny limit ilościowy operacji to maksymalna ilość przelewów autoryzowanych, które można zlecić danego dnia (limit ilościowy jak i kwotowy można sprawdzić standardowo w tradycyjnej wersji serwisu transakcyjnego mBanku). Limit dotyczy momentu zlecania przelewów danego dnia, a nie momentu faktycznego obciążenia rachunku (liczba przelewów wychodzących danego dnia może być większa niż limit, jeżeli cześć z tych przelewów była zlecona w dniach wcześniejszych).
    Limity dotyczą klienta, a nie rachunku lub aplikacji, z której wykonywany jest przelew, np.: klient ma ustawiony dzienny limit operacji na 5, danego dnia wykonał on w aplikacji na iPhone’a 2 przelewy z eKonta, logując się do lekkiego serwisu transakcyjnego kolejne 2 z rachunku firmowego w mBanku, zatem do końca dnia może wykonać tylko 1 przelew z dowolnie wybranego rachunku.
 •  

  Zmiana limitów przelewów autoryzowanych

  • Dzienny limit kwotowy oraz dzienny limit ilości przelewów jednorazowych można zmodyfikować korzystając z tradycyjnej wersji serwisu transakcyjnego lub kontaktując się z mLinią.

 •  

  Czy doładowania jednorazowe są objęte limitami?

  • Tak, doładowania jednorazowe oraz doładowania zdefiniowane wymagające autoryzacji i podlegają limitom przelewów autoryzowanych, których wysokość może być konfigurowana indywidualnie w serwisie transakcyjnym.