Informacja dla osób nieposiadających rachunku w mBanku

 

Wniosek o świadczenie dostępny jest w serwisie transakcyjnym dla zalogowanych klientów banku. Nie zwlekaj i otwórz swój rachunek już dziś. Wypełnij online wniosek o otwarcie konta. Umowę podpiszesz z kurierem lub w naszej placówce.

 

 • 1.  

  Czym jest program „Dobry Start”?

  • Program „Dobry Start” to świadczenie, które przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dla osób z niepełnosprawnością świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczeniem nie są objęte dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

   Dostęp do świadczenia nie jest uzależniony od wysokości dochodów rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

 • 2.  

  Ważne terminy

  • Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” należy składać co roku.

    

   Zaloguj się do serwisu transakcyjnego i złóż wniosek w terminie:

   • Od 01.07. do 30.11.2019 r.

   Ważna informacja:

   • Złóż wniosek do końca sierpnia aby otrzymać świadczenie do końca września bieżącego roku.
   • Dla wniosków złożonych od 1.09. do 30.11.2019 r., gminy wypłacą świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • 3.  

  Jaka jest rola mBanku w tym procesie?

   • Umożliwiamy złożenie wniosku poprzez serwis transakcyjny.
   • Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta na mLinii, lub eksperta online nie jest możliwe.

   Wypełniony wniosek przekazujemy do systemu Emp@tia , prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tam kierowany jest do właściwego organu, wskazanego we wniosku. System Emp@tia jest Portalem Informacyjno-Usługowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   • Złożenie wniosku jest bezpłatne.
 • 4.  

  Przed wypełnieniem wniosku

 • 5.  

  Jak wygląda proces składania wniosku o świadczenie?

   • Żłóż wniosek

    W serwisie transakcyjnym mBanku. Twój wniosek przekażemy do systemu Emp@atia

   • Rejestracja wniosku

    Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@atia. Z systemu Emp@tia otrzymasz mailem urzędowe potwierdzenie odbioru tzw. UPO. To znak, że wniosek został przyjęty. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez właściwy organ

   • Rozpatrzenie wniosku

    Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania

   • Informacje o decyzji

    Świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych. Organ właściwy prześle wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadku odmowy

   • Wypłata świadczenia

    Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku

  • Statusy wniosku:

   • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.

   Informacje dotyczące statusów wniosku:

   Na potwierdzeniu wysłania wniosku będą widoczne statusy informujące o złożonym wniosku oraz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie.

 • 6.  

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

   • udostępniamy wniosek „Dobry Start” bezpłatnie,
   • wniosek należy wypełnić samodzielnie,
   • nie musisz instalować na komputerze/telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek „Dobry Start”. Bank Cię o to nie poprosi.
   • aby wypełnić wniosek musisz jedynie zalogować się do serwisu transakcyjnego swoimi danymi: identyfikatorem i hasłem.
   • hasło jednorazowe (mobilna autoryzacja w aplikacji mobilnej, SMS lub z listy haseł jednorazowych) nie będzie wymagane przy przejściu do wniosku "Dobry Start".System poprosi o hasło tylko wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby pieniądze z programu były przekazywane w inny sposób niż na konto w mBanku lub numer rachunku wpisałeś W takim przypadku prośba o zatwierdzenie kodem zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
   • Jako potwierdzenie wysłania wniosku „Dobry Start”, na wskazany we wniosku adres email otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

    

   Przypominamy, że w związku z wnioskiem „Dobry Start” bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

 • 7.  

  Bezpieczne logowanie się do banku

   • Aby przejść do strony logowania do rachunku, nie używaj wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Bing i inne) - znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron.
   • Aby zalogować się do rachunku, przejdź na stronę banku: www.mbank.pl i znajdź przycisk „Zaloguj” lub wpisz ręcznie adres strony logowania: https://online.mbank.pl/pl/Login

   Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie:

   • sprawdź, czy w polu adresu strony w przeglądarce wyświetla się: https://online.mbank.pl/pl/Login
   • upewnij się, że adres zaczyna się od https://
   • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami banku są zaszyfrowane.
   • sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla mBanku najłatwiej to zrobić klikając w kłódkę czytaj więcej

   PAMIĘTAJ! mBank nigdy nie prosi o podawanie żadnych danych poufnych, w szczególności:

   • nie żąda podawania haseł jednorazowych podczas logowania do serwisu transakcyjnego;
   • nie prosi o podanie telekodu, danych kart płatniczych i kredytowych;
   • danych dotyczących Twojego telefonu (takich jak numer, marka i model) w czasie logowania, sprawdzania stanu konta i przeglądania historii operacji;
   • nie prosi o podanie kodu PIN do karty, aplikacji etc.;
   • nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania;
   • nie wysyła do klientów wiadomości e-mail zawierających link do serwisu bankowości internetowej (czyli kierujących na stronę logowania do serwisu mBanku).


   Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z bankowości elektronicznej

   JEŚLI COKOLWIEK WZBUDZI TWOJĄ WĄTPLIWOŚĆ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Przypominamy również: aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

 • 8.  

  Przetwarzanie danych

  • mBank umożliwia złożenie wniosku i dostarczenie go do systemu Emp@tia z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych w formularzu, nie będzie również dokonywał weryfikacji formalnej i merytorycznej danych wskazanych we wniosku oraz załączników. mBank nie dysponuje również informacjami dotyczącymi dalszej obsługi wniosku, który zostanie przekierowany do wskazanego we wniosku Organu właściwego.

   Wniosek oraz załączniki zostaną usunięte po otrzymaniu od Emp@tii potwierdzenia odebrania wniosku

 • 9.  

  Reklamacje

  • Zgłaszanie reklamacji:
   Reklamacje dotyczące Wniosku „Dobry Start” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

   • do mBanku S.A. – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez mBank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku oraz jego wysłania do systemu Emp@tia - więcej;
   • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego

   Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
   mBank S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami w Banku. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów mBanku S.A.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi