Uwaga! Obecny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” trwa do maja 2021r. Od 1 lutego 2021 będzie można składać wnioski w serwisie transakcyjnym na dwa okresy świadczeniowe: od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. lub kolejny trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r.

 • 1.  

  Czym jest program „Rodzina 500+”?

 • 2.  

  Ważne terminy

  • Od 1 lutego 2021 możesz złożyć za pośrednictwem mBanku wniosek o świadczenie Rodzina 500+ na obecny okres świadczeniowy trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. lub kolejny trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r.

   Jeśli na dane dziecko nie pobierasz jeszcze świadczenia wychowawczego, gdyż np. jest to nowonarodzone dziecko, pamiętaj aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze na to dziecko - na obecny okres trwający do 31 maja 2021 r. i kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r.

   Na złożenie wniosku na nowonarodzone dziecko masz trzy miesiące licząc od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

 • 3.  

  Jaka jest rola mBanku w tym procesie?

  • Nasza rola polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Następnie złożony wniosek trafi do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z którego kierowany jest do Organu właściwego, wskazanego we wniosku. System umożliwia wymianę informacji między ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, KRS, oraz CEIDG, CEPiK, EKSMOoN, GUGiK.

 • 4.  

  Przed wypełnieniem wniosku

   • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pytaniami i odpowiedziami i na stronie mBanku
   • przygotuj dane dziecka/dzieci na jakie chcesz otrzymywać świadczenie,
   • jeśli będziesz dołączał do wniosku dokumenty to przygotuj je w formie elektronicznej (dopuszczalne formaty: PNG, JPG, ZIP lub PDF),
   • sprawdź też wymagania dotyczące wielkości załączników dołączanych do wniosku,
   • wypełniając wniosek, system podpowie Ci rachunki, na które możesz otrzymywać świadczenie. Jeśli do wypłaty świadczenia chcesz wpisać inny rachunek (np. rachunek w innym banku) – przygotuj jego numer. Konieczna będzie wówczas autoryzacja wniosku przy pomocy hasła jednorazowego
   • upewnij się, czy używana przez Ciebie przeglądarka umożliwia zapisanie lub wydruk wypełnionego wniosku, który Bank wyświetli Ci w formacie .pdf
   • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego mBanku, w sekcji „Finanse > Usługi >500+”. Wniosek nie jest dostępny w aplikacji mBanku oraz na urządzeniach mobilnych. Wniosku nie złożysz też u pracownika placówki czy mLinii,
   • wniosek możesz złożyć w swoim imieniu, logując się do serwisu transakcyjnego mBanku. Nie możesz złożyć wniosku w imieniu innej osoby,
   • złożenie wniosku jest bezpłatne,
   • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze
 • 5.  

  Jak wygląda proces składania wniosku o świadczenie?

   • Złóż wniosek

    W serwisie transakcyjnym mBanku. Twój wniosek przekażemy do systemu Emp@atia

   • Rejestracja wniosku

    Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@atia. Z systemu Emp@tia otrzymasz mailem urzędowe potwierdzenie odbioru tzw. UPO. To znak, że wniosek został przyjęty. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez właściwy organ

   • Rozpatrzenie wniosku

    Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania

   • Informacje o decyzji

    Świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych. Organ właściwy prześle wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadku odmowy

   • Wypłata świadczenia

    Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku

  •  

   Statusy wniosku:

   • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.

   Informacje dotyczące statusów wniosku:

   Na potwierdzeniu wysłania wniosku będą widoczne statusy informujące o złożonym wniosku oraz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

 • 6.  

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

   • mBank udostępnia wniosek "Rodzina 500+" BEZPŁATNIE,
   • wniosek należy wypełnić SAMODZIELNIE,
   • nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek "Rodzina 500+". Bank Cię o to NIE POPROSI,
   • jeśli chcesz wypełnić wniosek, wystarczy tak jak zawsze zalogować się swoimi danymi: identyfikatorem i hasłem,
   • podanie hasła jednorazowego nie będzie wymagane przy przejściu do wniosku "Rodzina 500+" ani w celu dodania załączników. System poprosi o dodatkową autoryzację TYLKO wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby pieniądze z programu były przekazywane w inny sposób niż na konto w mBanku lub numer rachunku wpisałeś samodzielnie. W takim przypadku prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku,
   • jako potwierdzenie wysłania wniosku "Rodzina 500+" otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Podwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku "Rodzina 500+" z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia. Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków,
 • 7.  

  Bezpieczne logowanie się do banku

   • Aby przejść do strony logowania do rachunku, nie używaj wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Bing i inne) - znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron.
   • Aby zalogować się do rachunku, przejdź na stronę banku: www.mbank.pl i znajdź przycisk „Zaloguj” lub wpisz ręcznie adres strony logowania: https://online.mbank.pl/pl/Login

   Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie:

   • sprawdź, czy w polu adresu strony w przeglądarce wyświetla się: https://online.mbank.pl/pl/Login
   • upewnij się, że adres zaczyna się od https://
   • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami banku są zaszyfrowane.
   • sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla mBanku najłatwiej to zrobić klikając w kłódkę czytaj więcej

   PAMIĘTAJ! mBank nigdy nie prosi o podawanie żadnych danych poufnych, w szczególności:

   • nie żąda podawania haseł jednorazowych podczas logowania do serwisu transakcyjnego;
   • nie prosi o podanie telekodu, danych kart płatniczych i kredytowych;
   • danych dotyczących Twojego telefonu (takich jak numer, marka i model) w czasie logowania, sprawdzania stanu konta i przeglądania historii operacji;
   • nie prosi o podanie kodu PIN do karty, aplikacji etc.;
   • nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania;
   • nie wysyła do klientów wiadomości e-mail zawierających link do serwisu bankowości internetowej (czyli kierujących na stronę logowania do serwisu mBanku).


   Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z bankowości elektronicznej

   JEŚLI COKOLWIEK WZBUDZI TWOJĄ WĄTPLIWOŚĆ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Przypominamy również: aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

 • 8.  

  Przetwarzanie danych

  • mBank umożliwia złożenie wniosku i dostarczenie go do systemu Emp@tia z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych w formularzu, nie będzie również dokonywał weryfikacji formalnej i merytorycznej danych wskazanych we wniosku oraz załączników. mBank nie dysponuje również informacjami dotyczącymi dalszej obsługi wniosku, który zostanie przekierowany do wskazanego we wniosku Organu właściwego.

   Wniosek oraz załączniki zostaną usunięte po otrzymaniu od Emp@tii potwierdzenia odebrania wniosku

 • 9.  

  Reklamacje

  • Zgłaszanie reklamacji:
   Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

   • do mBanku S.A. – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez mBank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku oraz jego wysłania do systemu Emp@tia - więcej;
   • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego - więcej.

   Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
   mBank S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami w Banku. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów mBanku S.A.

 

 

Aby nadal otrzymywać świadczenie - złóż wniosek Rodzina 500+

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego mBanku, wejdź w Pasaż/Usługi i kliknij w kafelek Rodzina 500+.

 

Informacja dla osób nieposiadających rachunku w mBanku

Osoby, które nie posiadają rachunku w mBanku, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem mBanku zdążą jeszcze otworzyć rachunek online wybierając formę finalizacji umowy u kuriera lub udając się do placówki. 

 

 

Dla rodziców

 

eKonto możliwości dla młodych powyżej 13 roku życia

 • 0 zł za konto, kartę i bankomaty w Polsce
 • aplikacja , w której dziecko samo sprawdzi stan konta i historię wydatków
więcej na temat eKonto możliwości dla młodych powyżej 13 roku życia
 

eKonto Junior z kartą dla dzieci do 13 roku życia

 • konto od 13 do 24 lat z kartą, która wygląda tak jak chcesz
 • 0 zł za prowadzenie, kartę i bankomaty w Polsce i za granicą 
więcej na temat eKonto Junior z kartą dla dzieci do 13 roku życia
 

Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

 • ochrona na wypadek zdarzeń losowych np. złamań, urazów i oparzeń
 • dostęp do lekarzy i badań w razie choroby
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi