mBank
BLIKOMANIA – HAJ-SI-WO do wygrania

 

Płać BLIKIEM codziennie

W losowaniu za każdy dzień możesz wygrać

Jedną z 47 nagród po 100 zł albo jedną nagrodę o wartości 1 000 zł

Na koniec nagroda główna  100 000 zł

Zarejestruj się w BLIKOMANII i wygrywaj HAJ-SI-WO

 

  

 

Jak płacić i wypłacać BLIKIEM?

 

W bankomacie lub na stronie sklepu online wybierz BLIK albo potwierdź sprzedawcy, że chcesz zapłacić BLIKIEM

 

1. Wybierz ikonę BLIKA w aplikacji mobilnej.

2. Przepisz otrzymany 6-cyfrowy kod BLIK, aby potwierdzić transakcję

3. Potwierdź wykonanie transakcji w telefonie

Płać BLIKIEM - nie szukaj portfela

Dzięki usłudze BLIK możesz zapomnieć o gotówce oraz kartach płatniczych. Wystarczy smartfon, dostęp do internetu oraz aplikacja mobilna mBanku. Każdorazowa wypłata gotówki lub inna transakcja potwierdzana jest przy użyciu 6 cyfrowego jednorazowego kodu BLIK.

Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz korzystać z BLIKA

 

 

Szybkie zakupy w internecie bez logowania do banku. Wystarczy przepisać kod BLIK

 

Nie szukaj karty, wypłacaj gotówkę wygodnie BLIKEM.

 

Rozliczaj się ze znajomymi za pomocą natychmiastowego przelewu na numer telefonu BLIK.

 

Nie trać czasu na szukanie portfela. Zapłać w sklepie BLIKIEM.

A może jeszcze nie masz aplikacji mBanku? Pobierz i sprawdź!

 

     

Najczęściej zadawane pytania

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 4.4 lub iOS 9.0 (lub nowsze). Szczegóły dotyczące systemu płatności BLIK zawiera Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępny na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/uslugi-platnicze/

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły loterii Blikomania, w tym nagrody i kalendarz losowań są określone w Regulaminie loterii Promocyjnej pod nazwą Blikomania dostępnym na www.mbank.pl/blikomania, w siedzibie Organizatora w okresie trwania Loterii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej www.blikomania.pl. Całkowita wartość puli wszystkich nagród wynosi 1.006.011,00 zł. Loteria trwa od 18.03.2019 r. do 17.10.2019 r. Okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne. W losowaniach przeprowadzanych w ramach Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK spełniające warunki określone w Regulaminie wykonane w okresie od 18.03.2019 r. do 21.08.2019 r. Aby brać udział w Loterii Uczestnik powinien w okresie od 18.03.2019 r. do 21.08.2019 r. przesłać do Organizatora formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.blikomania.pl, zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez oświadczenie woli składane przy przesyłaniu formularza rejestracyjnego, złożyć przy przesyłaniu formularza rejestracyjnego upoważnienie dla Organizatora do pozyskania od Banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej wskazanej przez Użytkownika BLIKa w formularzu rejestracyjnym informacji o wykonaniu Transakcji BLIK zrealizowanych przez Użytkownika BLIKa w okresie objętym losowaniem przewidzianym w kalendarzu losowań, potwierdzić przystąpienie do Loterii poprzez aktywację linku przesłanego przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik BLIKa może przesłać więcej niż jeden formularz rejestracyjny, o ile posiada na swoim smartfonie zainstalowane aplikacje z funkcjonalnością umożliwiającą realizację Transakcji BLIK wydane przez różne Banki. W jednym formularzu rejestracyjnym Użytkownik BLIKa może wskazać tylko jedną aplikację mobilną. W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane jako zapłata za towary lub usługi nabywane z wykorzystaniem serwisów i platform umożliwiających realizację płatności z wykorzystaniem sieci Internet, zapłata w sklepach stacjonarnych oraz punktach sprzedaży automatycznej, wpłaty gotówkowe w urządzeniach akceptujących, wypłaty gotówkowe oraz natychmiastowe przelewy BLIK bezpośrednio na numer telefonu innego Użytkownika BLIKa. 
Uczestnik, może wygrać w Loterii więcej niż jedną nagrodę, jednakże z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w jednym losowaniu. Organizator przewiduje rozlosowanie w Loterii następujących nagród: a) 1 nagroda główna o wartości 100.000 zł wraz z kwotą 11.111 zł przeznaczoną na zapłatę podatku należnego od wylosowanej nagrody, b) 157 nagród pieniężnych „dziennych o wartości 1.000 zł” każda, losowanych po jednej nagrodzie przypisanej do każdego losowania; c) 7379 nagród pieniężnych „dziennych o wartości 100 zł” każda, losowanych po 47 nagród przypisanych do każdego losowania. 
Nagrody dzienne przyznawane są w formie elektronicznego dziewięciocyfrowego czeku, którego realizacja wymaga użycia czterocyfrowego kodu PIN. Nagrody można wypłacać w bankomacie oznaczonym logotypem PKO BP S.A., ING Bank Śląski, Millennium Bank, Santander Bank, BGŻ BNP Paribas, Euronet, Planet Cash, Bank BPS wpisując otrzymany dziewięciocyfrowy numer czeku i potwierdzając operację wypłaty czterocyfrowym numerem PIN. Czek jest ważny przez 15 dni od doręczenia Zwycięzcy Losowania. Nagroda główna zostanie przekazana Zwycięzcy Loterii przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę Loterii. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej Organizatorowi promocji, pod adresem Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-761), przy ulicy Cypryjskiej 72 z dopiskiem na kopercie „Blikomania” lub na adres poczty elektronicznej kontakt@blikomania.pl