powrót

LOKATA Europa - zapisy od 12-19.01.2009 r.

Informujemy, że od dnia 12 stycznia 2009 r. mBank rozpocznie przyjmowanie zapisów na 6-miesięczną LOKATĘ strukturyzowaną Europa. Lokata zapewnia 100% ochronę zainwestowanego kapitału i zawiera mechanizm naliczający odsetki za każdy dzień, w którym wartość kursu EUR/PLN ogłaszanego przez NBP znajdzie się w ustalonym przedziale.

Subskrypcja lokaty opartej o kurs EUR/PLN potrwa do 19.01.2009 r.


Zysk z LOKATY strukturyzowanej Europa uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP podczas 125 dni roboczych w okresie od 20.01.2009 do 16.07.2009. Oprocentowanie maksymalne LOKATY strukturyzowanej Europa wyniesie nie mniej niż 10,20% w skali roku i naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN znajduje się w określonym przedziale.