powrót

LOKATA Europa

Informujemy, że w dniu 20.01.2009 r. nastąpił start lokaty strukturyzowanej Europa. Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu fixingu EUR/PLN ogłaszanego przez NBP, przy czym naliczany jest w okresie trwania lokaty za każdy dzień roboczy, w którym kurs znajdzie się w przedziale określonym w dniu 20.01.2009 r. Kurs fixingu z dnia 20.01.2009 r. to 4,3280 PLN.
Zatem, zgodnie z zasadami lokaty Europa, przedział w którym będzie naliczane oprocentowanie to 4,1780 - 4,3780 PLN. Maksymalne oprocentowanie lokaty to 7,20% w skali pół roku, czyli 14,44% w skali roku.