powrót

LOKATA strukturyzowana Monako

Informujemy, że od dnia 27 stycznia 2009 r. mBank rozpoczyna przyjmowanie zapisów na 9-miesięczną LOKATĘ strukturyzowaną Monako. Lokata zapewnia 100% ochronę zainwestowanego kapitału na zakończenie trwania inwestycji. Lokata opiera się na kursie fixingu EUR/PLN ogłaszanym przez NBP. Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN na rynku międzybankowym, przy czym do obliczania odsetek od lokaty brany jest pod uwagę kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Bariera dolna (X), której kurs EUR/PLN nie może przekroczyć wynosi nie mniej niż 0,70 PLN od kursu fixingu z dnia startu lokaty, czyli 04.02.2009 r. Według danych rynkowych z dnia 26.01.2009 r., zgodnie z którymi wartość kursu fixingu EUR/PLN wynosiła 4,3863 PLN, bariera ograniczająca stopę zwrotu z inwestycji znalazłaby się na poziomie 0,80 PLN niższym niż kurs fixingu EUR/PLN. Przy założeniu, że kurs fixingu EUR/PLN na koniec inwestycji wyniósłby 3,5864 PLN to zysk z inwestycji byłby na poziomie 16,3% w skali 9-ciu miesięcy, czyli 21,6% w skali roku.