powrót

LOKATA Strukturyzowana Złoty Kurs II – Zagraj na umiarkowany spadek kursu CHF/PLN

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów z dniem 4 sierpnia 2011 rozpoczynamy kolejną subskrypcję na 12-miesięczną LOKATĘ Strukturyzowaną Złoty Kurs II. Aktywem bazowym jest kurs CHF/PLN na fixingu NBP. Maksymalne roczne oprocentowanie wynosi 8,60% (nie mniej niż 8,20%)
LOKATA zakłada umiarkowany spadek kursu CHF/PLN nie większy jednak niż 0,35 zł w odniesieniu do fixingu NBP z dnia 11.08.2011 r. czyli dnia rozpoczęcia lokaty. Za każdy dzień w którym kurs CHF/PLN będzie niższy od kursu z dnia rozpoczęcia lokaty o nie więcej niż 0,35 zł naliczane będzie oprocentowanie w wysokości: 8,60% x 1/n, gdzie n – to liczba dni roboczych w trakcie trwania lokaty (czyli 251).
Lokata zapewnia 100% gwarancji zainwestowanego kapitału, a jej konstrukcja daje dużą szansę na osiągnięcie zysku.