powrót

LOKATA Strukturyzowana Róg Obfitości – zarabiaj na wzroście cen towarów i surowców

Z dniem 23 września 2011 r. rozpoczynamy subskrypcję na 3-letnią LOKATĘ Strukturyzowaną Róg Obfitości. Aktywem bazowym LOKATY jest indeks surowców i towarów opracowany przez ekspertów Commerzbanku - CBCI Riskefficient Distributed Global 10% Index - CBCIRD10 INDEX. Strategia produktu zakłada wzrost wartości indeksu. Wysokość zysku z lokaty nie jest ograniczona. Zysk Klientów liczony jest jako  wzrostu wartości indeksu z uwzględnieniem współczynnika partycypacji. Przewidywana wartość współczynnika partycypacji wynosi 82%, natomiast jego ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu uruchomienia lokaty i wyniesie nie mniej niż 75%. Zapisy na LOKATĘ trwają do 10 października 2011 r.

Dowiedz się więcej…
Zasady LOKATY Róg Obfitości