powrót

LOKATA Strukturyzowana Dolina Krzemowa – Zarabiaj na wzroście cen akcji spółek technologicznych

Z dniem 13 marca 2012 r. rozpoczęła się subskrypcja na 18-miesięczną LOKATĘ Strukturyzowaną Dolina Krzemowa. Aktywem bazowym LOKATY jest koszyk spółek notowanych na rynku NASDAQ:

  • AMAZON.COM INC
  • APPLE COMPUTER INC
  • EBAY INC
  • GOOGLE INC
  • MICROSOFT CORP.
  • Strategia produktu zakłada wzrost wartości akcji wchodzących w skład koszyka. Kupon w wysokości nie niższej niż 5% zostanie naliczony dla każdej z trzech półrocznych obserwacji pod warunkiem że na koniec każdego z okresów kursy akcji wszystkich spółek z koszyka znajdą się powyżej wartości z dnia rozpoczęcia lokaty. Według danych na dzień 08.03.2012 r. wartość kuponu wyniosłaby 5,50%, co daje maksymalny zysk z LOKAT Y w wysokości 16,50% za 18 miesięcy. Ostateczna wartość kuponu zostanie ustalona w dniu rozpoczęcia LOKATY. Zapisy na lokatę trwają do 26 marca 2012 r.