powrót

Zmiana wartości stawek referencyjnych

Informujemy, że z dniem 4 czerwca 2013 r.  zmianie ulegają wartości stawek referencyjnych.

1. Stawki dla kredytów i pożyczek hipotecznych - aktualizowane co 3 miesiące

  Stawki obowiązujące do 04.06.2013 Stawki obowiązujące od 05.06.2013
WIBOR 3M PLN
3,74000% 2,74000%
EURIBOR 3M
0,21000% 0,20000%
LIBOR 3M USD
0,28710%
0,27575%
LIBOR 3M GBP
0,50813% 0,50813%

 

- dla kredytów/ pożyczek hipotecznych uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 19.12.2012 r.

2. Stawki dla kredytów i pożyczek hipotecznych oraz kredytów samochodowych - aktualizowane co 1 miesiąc 

  Stawki obowiązujące do 05.06.2013 Stawki obowiązujące od 06.06.2013
WIBOR 3M PLN
3,09% 2,74%
LIBOR 3M CHF
0,01% bez zmian
LIBOR 1M EUR 0,10% bez zmian
EURIBOR 3M
0,28% bez zmian
LIBOR 1M USD
0,21% bez zmian
LIBOR 3M USD
0,31% bez zmian
LIBOR 1M GBP
0,51% bez zmian
LIBOR 3M GBP
0,50% bez zmian

- dla kredytów hipotecznych mPLAN i kredytów hipotecznych dla mikrofirm udzielonych na warunkach obowiązujących
od 1 września 2006 r. obowiązują stawki: WIBOR3M dla PLN,  LIBOR3M dla CHF, LIBOR1M dla EUR, LIBOR1M dla USD, LIBOR1M dla GBP
- dla kredytów hipotecznych mPLAN i kredytów hipotecznych dla mikrofirm udzielonych na warunkach obowiązujących
od 1 lipca 2009 r.  obowiązują stawki: WIBOR3M dla PLN,  LIBOR3M dla CHF, EURiBOR3M dla EUR, LIBOR3M dla USD, LIBOR3M dla GBP
- dla kredytów samochodowych udzielonych na warunkach obowiązujących od 31 października 2008 r. obowiązują stawki: WIBOR3M dla PLN,  LIBOR3M dla CHF, EURIBOR3M dla EUR
- dla pożyczek dla firm udzielonych na warunkach obowiązujących od 1 kwietnia 2010 r. obowiązują stawki WIBOR3M dla PLN
 
3. Stawki dla kredytów gotówkowych

 

  Stawki obowiązujące do 05.06.2013 Stawki obowiązujące od 06.06.2013
WIBOR 3M PLN 3,09% bez zmian

- dla kredytów gotówkowych udzielanych na warunkach obowiązujących od 20 maja 2009 r. obowiązuje stawka WIBOR3M. Minimalny poziom zmian to 0,75 punktu procentowego w stosunku do aktualnie obowiązującej stawki.

4.    Stawki dla kredytów odnawialnych

 

  Stawki obowiązujące do 20.06.2013 Stawki obowiązujące od 21.06.2013
WIBOR 3M PLN 3,39% 3,01%


Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Zobacz archiwum zmian stawek referencyjnych