powrót

Zmiana OWU Spłat Rat Kredytu dla Kredytobiorców mBanku

Informujemy, że  04 października  2013 roku uleganą zmianie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłat Rat Kredytu dla Kredytobiorców mBanku.

Zmiany dotyczą głównie :
-doprecyzowania postanowień OWU zgodnie z zaleceniami UOKIK,
-dodania zapisów uwzględniających uwzględniających   odpowiedzialność TU w  przypadku wnioskowania o odroczenie spłaty rat kredytu,
-zniesienia  czasowego ograniczenia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka  z tyt.poważnego zachorowania.

Zmiany nie wpływają na zakres ubezpieczenia oraz opłatę tytułem ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie w stosunku do Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do dnia 3.10.2013 r., a także w stosunku do Klientów, którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia po terminie ich wejścia w życie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłat Rat Kredytu Pakiet Standard w mBanku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłat Rat Kredytu Pakiet Komfort w mBanku
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłat Rat Kredytu Pakiet Optimum w mBanku