powrót

Zmiana oprocentowania dla kredytów starego portfela

Informujemy, że z dniem 8 października 2013 r. ulega zmianie oprocentowanie dla kredytów tzw. starego portfela - kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych w ramach mPLANU hipotecznego w PLN przed jesienią 2006 r. Oprocentowanie zostanie obniżone o 0,25 p.p.