powrót

Obsługa przelewów dla klientów detalicznych pod koniec 2013 r.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi w okresie świąteczno – noworocznym uprzejmie informujemy, że obsługa klientów w ostatnich dniach 2013 roku będzie odbywała się zgodnie z poniższym harmonogramem:

24 grudnia 2013 r. (wtorek)

Sesje przychodzące i wychodzące oraz przelewy w ramach działalności mBanku realizowane są jak w każdy inny dzień roboczy.

30 grudnia 2013 r. (poniedziałek)

ZUS - godz. 13:25 jest ostatnim terminem składania zleceń ZUS, które będą rozliczone w bieżącym roku. Zlecenia złożone po godz. 13:25 będą rozliczone 2 stycznia 2014 r.
 
31 grudnia 2013 r. (wtorek)

Polecenie Wypłaty (przelewy walutowe/zagraniczne)

Dyspozycję należy złożyć najpóźniej do godz. 13:00. Godz. 13:00 jest ostatnim terminem składania zleceń Poleceń Wypłaty (przelewy za granicę w walucie obcej i PLN, przelewy w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym), które zostaną skierowane do realizacji w bieżącym roku. Zlecenia złożone po godz. 13:00 zostaną skierowane do realizacji 2 stycznia 2014 r.

Polecenie Wpłaty (przelewy walutowe/zagraniczne przychodzące)


Dyspozycję należy złożyć najpóźniej do godz. 14:00, która jest ostatnim terminem przyjmowania zleceń Poleceń Wpłaty (przelewy zza granicy w walucie obcej i PLN, przelewy w walucie obcej z rachunku w innym banku krajowym), które zostaną skierowane do realizacji w bieżącym roku. Zlecenia złożone po godz. 14: 00 zostaną skierowane do realizacji 2 stycznia 2014 r. 

Przelewy wychodzące (PLN/krajowe)


Dyspozycję należy złożyć najpóźniej do godz. 11.15. Godz. 11.15 jest ostatnim terminem składania zleceń polecenia przelewu, w tym przelewu do Urzędu Skarbowego i ZUS, skutkujących rozrachunkiem w bieżącym roku. Zlecenia złożone po godz. 11:15 zostaną zrealizowane w czwartek 2 stycznia 2014 r.


Przelewy przychodzące(PLN/krajowe)


I i II sesja przychodząca będą realizowane bez zmian. Brak III sesji przychodzącej.

Przelewy SORBNET – przelewy będą realizowane do godz. 14:00

Polecenie Zapłaty – aby polecenie zapłaty zostało zrealizowane w dniu 31 grudnia 2013 r., Klient powinien zapewnić niezbędne środki, najpóźniej do godziny 11:00.

Polecenie Wypłaty – SEPA (przelewy walutowe w EUR) – realizowane są bez zmian.

Sesje przychodzące i wychodzące oraz przelewy w ramach działalności mBanku realizowane są jak w każdy inny dzień roboczy.

2 stycznia 2014 r. (czwartek)

Sesje przychodzące i wychodzące oraz przelewy w ramach działalności mBanku realizowane są jak w każdy inny dzień roboczy.

Tagi:

mBank, komunikat