powrót

Zmiana Tabeli oprocentowania mBanku

Informujemy, że 3 lipca 2014 r. wprowadza się zmiany oprocentowania dla osób fizycznych oraz firm w mBanku.

Informujemy również, że w dniach 1-2 lipca br., odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
- stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej,
- stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej,
- stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej,
- stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Osoby fizyczne

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 03.07.2014 r.

Firmy

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 03.07.2014 r.