powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, że zmianie ulegają wybrane regulaminy mBanku dla klientów indywidualnych:
- Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
- Regulamin debetowych kart płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
- Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebooku oraz Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym mBanku oraz Aplikacji Mobilnej mBanku,
oraz klientów firmowych:
- Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiany w regulaminach dotyczą przede wszystkim uspójnienia i ujednolicenia poszczególnych zapisów, oraz scalenia wybranych dokumentów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia ilości obowiązujących wzorców.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami:

Klienci indywidualni

Informujemy, iż 07.11.2014 r. zmianie ulega Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiana Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obejmuje m.in.:
- dodanie informacji o maksymalnej ilości kart dodatkowych, o które może zawnioskować Kredytobiorca,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zdefiniowania PIN-u,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- modyfikację zapisów dotyczących prac modernizacyjnych i konserwacyjnych systemu bankowego,
- dodanie informacji o maksymalnym limicie wypłaty gotówki,
- usunięcie zapisów ograniczających uruchomienie Usługi spłaty na raty,
- modyfikację zapisów dotyczących informowania Kredytobiorców o zmianie Taryfy i Regulaminu,
- modyfikację pojęć w słowniczku,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zawarcia umowy z wykorzystaniem przelewu z innego banku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zobacz:
Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 06.11.2014 r.
Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 07.11.2014 r.

Również 07.11.2014 r. zmianie ulega nazwa Regulaminu debetowych kart płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) na Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiana Regulaminu debetowych kart płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) obejmuje m.in.:
- zastąpienie dotychczasowej nazwy nową:  Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
- połączenie dotychczasowego :  Regulaminu debetowych kart płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)  z Regulaminem debetowych kart płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank-dawny MultiBank) w jeden spójny dokument,
- modyfikację pojęć w słowniczku,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydawania, doręczania i aktywacji kart,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zdefiniowania PIN-u,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- modyfikację zapisów dotyczących prac modernizacyjnych i konserwacyjnych systemu bankowego,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących cashback,
- modyfikację zapisów dotyczących odpowiedzialności Banku za transakcje kartowe dokonane po zgłoszeniu utraty karty,
- modyfikację zapisów dotyczących duplikatu karty,
- modyfikację zapisów dotyczących informowania o zmianie Regulaminu,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wypowiedzenia Umowy przez Bank,
- modyfikację zapisów dotyczących rodzajów kart wirtualnych,
- modyfikację zapisów dotyczących kart NFC.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zobacz:
Regulamin debetowych kart płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 06.11.2014 r.
Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 07.11.2014 r.

Dodatkowo od 10.09.2014 r. zmianie ulegają również Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebooku oraz Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym mBanku oraz Aplikacji Mobilnej mBanku.

Najważniejsze modyfikacje obejmują:
- zgodnie z warunkami danej oferty w ramach mOkazji, będzie można otrzymać zwrot za zawarcie Umowy z Partnerem, a nie jak do tej pory, jedynie za zakup u Partnera i wykonanie transakcji,
- wyłączenie z rabatowania płatności typu mTransfer z Karty Kredytowej, oznacza to, że płatności kartą kredytową mBanku w ramach Okazji przez mTransfer nie będą honorowane.


Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Zobacz:
Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebooku obowiązujący do 09.09.2014 r.
Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebooku obowiązujący od 10.09.2014 r.
Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym mBanku oraz Aplikacji Mobilnej mBanku obowiązujący do 09.09.2014 r.
Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym mBanku oraz Aplikacji Mobilnej mBanku obowiązujący od 10.09.2014 r.

Klienci firmowi

Informujemy, że 22.09.2014 r. zmianie ulega Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Zmiana Regulaminu kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obejmuje m.in.:
- połączenie dotychczasowego: Regulaminu kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. z Regulaminem wydawania i używania debetowych kart płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank – dawny MultiBank) w jeden spójny dokument,
- modyfikację pojęć w słowniczku,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydawania, doręczania i aktywacji kart,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- modyfikację zapisów dotyczących prac modernizacyjnych i konserwacyjnych systemu bankowego,
- dodanie informacji o kwocie transakcji niewymagającej wprowadzenia PIN-u lub złożenia podpisu na dowodzie dokonania transakcji,
- dodanie zapisów dotyczących przewalutowania transakcji kartowej,
- modyfikację zapisów dotyczących duplikatu karty,
- modyfikację zapisów dotyczących informowania o zmianie Regulaminu,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wypowiedzenia Umowy przez Bank,
- modyfikację zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zobacz:
Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 21.09.2014 r.
Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 22.09.2014 r.