powrót

BAKALLAND S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem wezwania jest 3 243 062 akcji zwykłych na okaziciela spółki BAKALLAND S.A.

Wzywającymi są Innova Phoenix s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, EMP Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Marian Owerko, Paweł Poruszek, Krzysztof Marciniak, Elżbieta Marciniak, Jadwiga Raszko 'vel Rzepa zamieszkali w Warszawie, Artur Ungier zamieszkały w Harnówku, Rober Kadłubowski zamieszkały w Białej Podlaskiej, Jan Owerko zamieszkały w Janowie Podlaskim.

Nabywającym akcje są Innova Phoenix s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz EMP Investments z siedzibą na Cyprze.

Cena wezwania: 2,8 zł za akcję

Termin wezwania: zapisy będą przyjmowane w dniach 4 września - 3 pażdziernika 2014 r.

Klienci eMaklera i Usługi maklerskiej odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:


- numer rachunku w mDomu Maklerskim (dawniej DI BRE),
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.

Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK-ów Ipopema Securities S.A. lub DM PeKaO S.A. przyjmujących zapisy na wezwanie, aby złożyć zapis.

Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.

Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat mDomu Maklerskiego SA.