powrót

Zmiana wartości stawek referencyjnych

Informujemy, że od 2 lutego 2015 r. zmianie uległa wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.

Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.

Stawki aktualizowane co 1-m :

- dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm, kredytu samochodowego, kredytu gotówkowego zabezpieczonego Private Banking w PLN, USD oraz EUR.

 
stawka
stawki obowiązujące
do 01.02.2015 r.
stawka zmieniana
od 02.02.2015 r.
WIBOR_3M PLN
1,97%
bez zmian
LIBOR_3M_CHF   
0,01%
-0,86%
LIBOR_1M_EUR
0,08%
bez zmian
EURIBOR 3 M
0,17%
0,05%
LIBOR_1 M_USD
0,21%
bez zmian
LIBOR_3 M_USD
0,31%
bez zmian
Libor 1M GBP
0,51%
bez zmian
LIBOR_3 M_GBP
0,50%
bez zmian

Dla kredytu gotówkowego udzielanego do 01.10.2013 r. w mBanku dawnym MultiBanku, kredytu samochodowego, kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 18.12.2012 r.
Stawki bazowe LIBOR / WIBOR odpowiadają wartościom przypadającym na przedostatni roboczy dzień każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian wynosi 0,10 punktu procentowego. Wyjątek stanowi stawka LIBOR1M dla CHF, która odpowiada wartości przypadającej na ostatni dzień roboczy miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian w tym przypadku wynosi 0,15 punktu procentowego.
Dla kredytu gotówkowego mBanku oraz kredytu mBank RATY stawka WIBOR odpowiada wartości przypadającej na przedostatni dzień roboczy miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian dla kredytów udzielanych do 01.10.2013 wynosi 0,75 punktu procentowego.
Dla aktywnych Klientów aktualizacja stawek w systemie aft dokonywana jest najpóźniej piątego roboczego dnia miesiąca kalendarzowego.
Dla kredytu odnawialnego w mBanku i mBanku dawnym MultiBanku oraz Private Banking stawka WIBOR 1M odpowiada wartości przypadającej na przedostatni dzień roboczy miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian w tym przypadku wynosi 0,15 punktu procentowego.
Dla aktywnych Klientów aktualizacja stawki w systemie aft dokonywana jest 15 dnia roboczego.
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 19.12.2012 Stawki bazowe LIBOR/WIBORBank odpowiadają wartościom przypadającym w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia, stawka referencyjna różni się od stawki bazowej obowiązującej w Banku, Bank dokonuje zmiany stawki bazowej w granicach zmiany stawki
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M w systemie AFT dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.

- dla kredytów odnawialnych w mBanku w tym Private Banking

stawka
stawki obowiązujące
do 19.02.2015 r.
stawka zmieniana
od 20
.02.2015 r.
WIBOR_1M PLN
2,42%
2,01%


- dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych oraz kredytów hipotecznych Private Banking.

 
stawka
stawki obowiązujące
do 01.02.2015 r.
stawka zmieniana
od 02.02.2015 dla CHF
od 04.02.2015 dla pozostałych walut
WIBOR_1M PLN
2,080000%
2,02000%
LIBOR_1 M_CHF
0,00000%
-0,91800%
LIBOR_1M_USD
0,16875%
0,16800%
LIBOR_1 M_EUR
0,01214%
0,0000%
EURIBOR 1 M
0,02500%

0,00500%

LIBOR_1 M_JPY
0,07871%
0,072860%
WIBOR_3 M PLM
2,060000%
2,01000%
 LIBOR_3 M_CHF
0,00000%
-0,83600%
LIBOR_3 M_USD

0,25660%

0,25260%

 LIBOR_3 M_EUR

0,05643%

0,03429%

EURIBOR 3 M
 
0,08000%

0,05500%

LIBOR_3 M_JPY

0,11214%
 

0,10071%

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r.
Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M w systemie AFT dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.

Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.


Stawki dla klientów korzystających z Oferty indywidualnej, Oferty Premium, Private Banking i Firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Zobacz archiwum zmian stawek referencyjnych

Stawki dla klientów Private Banking:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Zobacz archiwum zmian stawek referencyjnych