powrót

Zmiany Regulaminów produktów dla firm

Z dniem 19.10.2015 zmianie ulegają następujące regulaminy dla firm:

- Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – zmodyfikowano zapisy dotyczące: wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki, przesłanek zmian Taryfy prowizji i opłat, przesłanek zmian regulaminu, doprecyzowano zapisy dotyczące trybu informowania o zmianach dokumentów będących integralną częścią umowy kredytu/pożyczki oraz uaktualniono zapisy dotyczące sposobu komunikacji z Kredytobiorcą.

- Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – dodano zapis informujący o zastąpieniu „Regulaminu udzielania Kredytu na zakup środków transportu powyżej 3,5 tony dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” zmienianym regulaminem.

- Regulamin udzielania Linii kredytowej zabezpieczonej dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – dodano zapis informujący o zastąpieniu „ Regulaminu udzielania Kredytu Plan Finansowania Biznesu dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” zmienianym regulaminem.

- Regulamin udzielania Wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – dodano zapis informujący o zastąpieniu „Regulaminu udzielania MultiKredytu Biznes dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” zmienianym regulaminem oraz dodano postanowienia dotyczące rachunku bilansującego stosowane do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków kredytowych złożonych do dnia 30.03.2015r.

- Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – uaktualniono definicje w słowniku, zmodyfikowano zapisy dotyczące przesłanek zmiany TPiO oraz przesłanek zmiany Regulaminu, a także zapisy związane z informowaniem Kredytobiorców o tych zmianach.
Wprowadzono także zmiany o charakterze porządkowym.

- Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. –  uaktualniono definicje w słowniku, zmodyfikowano zapisy dotyczące przesłanek zmiany TPiO oraz przesłanek zmiany Regulaminu, a także zapisy związane z informowaniem Kredytobiorców o tych zmianach.
Wprowadzono także zmiany o charakterze porządkowym.

- Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. –  uaktualniono definicje w słowniku, zmodyfikowano zapisy dotyczące przesłanek zmiany TPiO oraz przesłanek zmiany Regulaminu, a także zapisy związane z informowaniem Pożyczkobiorców o tych zmianach.
Wprowadzono także zmiany o charakterze porządkowym.

- Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – uzupełniono postanowienia dotyczące aplikacji mobilnej m.in. dodano definicję numeru PIN do aplikacji mobilnej oraz zasady identyfikacji w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, zmodyfikowano zapisy dotyczące przesłanek zmiany Taryfy prowizji i opłat oraz okoliczności, w których Bank uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie. Wprowadzono także zmiany o charakterze porządkowym.

- Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – zmodyfikowano zapisy dotyczące: uaktualnienia definicji w słowniku, wypowiedzenia umowy przez klienta oraz przez Bank , przesłanek zmian Taryfy prowizji i opłat, przesłanek zmian Regulaminu, wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym.

- Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. –  zmodyfikowano zapisy dotyczące: przesłanek zmian Taryfy prowizji i opłat, przesłanek zmian Regulaminu, wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym.

- Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. –  zmodyfikowano zapisy dotyczące: przesłanek zmian Taryfy prowizji i opłat, przesłanek zmian Regulaminu, wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym.

- Warunki świadczenia usługi wieloosobowej autoryzacji transakcji dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. – zmodyfikowano zapisy dotyczące: przesłanek zmian Taryfy prowizji i opłat oraz  przesłanek zmian Warunków.

- Warunki korzystania z Usługi raporty MT 940 dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. –  zmodyfikowano zapisy dotyczące przesłanek zmian Warunków.

Zobacz zmiany w TOiP...

Poniżej zmienione dokumenty:

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego
dla Firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Regulamin udzielania
Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA LINII KREDYTOWEJ ZABEZPIECZONEJ DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mBANKU S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Regulamin udzielania
Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


regulamin
otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.


REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mBANKU S.A.

Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Warunki korzystania z Usługi Raporty MT 940 dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Warunki świadczenia usługi wieloosobowej autoryzacji transakcji dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Kategorie:

Firmy