powrót

Mała księgowość a uproszczone formy opodatkowania

Prowadzić małą księgowość czy pełną księgowość? Skorzystać z oferty biura rachunkowego, zatrudnić księgową czy może zadbać o rozliczenia we własnym zakresie? To jedne z najpoważniejszych dylematów, przed jakimi stoi początkujący biznesmen. Dla osób zainteresowanych samozatrudnieniem lub otwarciem niewielkiej działalności, ich rozstrzygnięcie może okazać się jednak stosunkowo proste. W przypadku drobnego biznesu, wybór skomplikowanej księgowości pełnej zrodziłby bowiem więcej problemów niż realnych korzyści, natomiast zatrudnienie księgowej – z oczywistych względów – byłoby po prostu nieopłacalne. Przyjrzyjmy się zatem bliżej najważniejszym zagadnieniom związanym z małą księgowością – sposobem prowadzenia rozliczeń, który opiera się na prostych zasadach, a przy tym nie wymaga stosowania skomplikowanych narzędzi księgowo-finansowych.

Czym jest mała księgowość?


Mała księgowość, zwana także księgowością uproszczoną, to zestaw prostych zasad gromadzenia danych finansowych, dzięki którym mikro i małe podmioty gospodarcze mogą w łatwy sposób rozliczać swoją działalność.
W praktyce, takie rozwiązanie powstało przede wszystkim po to, aby niewielkie firmy mogły z jednej strony obliczać swoje zobowiązania podatkowe, z drugiej zaś – uniknąć konieczności prowadzenia kosztownej i skomplikowanej księgowości pełnej. Co ważne, pojęcie małej księgowości nie odnosi się jednak do jednego, lecz do trzech różnych sposobów prowadzenia rozliczeń (form opodatkowania).

Z jakich form opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący małą księgowość?

Przedsiębiorca, który chce rozliczać się za pomocą małej księgowości ma do wyboru trzy podstawowe formy opodatkowania:

 •  podatek liniowy – wymagający prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR),
 • podatek na zasadach ogólnych – także związany z koniecznością prowadzenia KPiR,
 • ryczałt ewidencjonowany – wymagający prowadzenia ewidencji przychodów,
 • kartę podatkową – nienakładająca praktycznie żadnych, poza koniecznością m.in. wystawiania faktur czy przechowywania dokumentacji finansowej, poważniejszych obowiązków księgowych.

Wyżej wymienionym rozwiązaniom można przypisać co najmniej dwie wspólne zalety: możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości (osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej nie prowadzą księgowości w ogóle) oraz brak wygórowanych wymagań formalno-rachunkowych. Co warte podkreślenia, każde z nich pozwala przy tym rozliczać działalność za pomocą programu do księgowości online, który – jeśli tylko umożliwi to jego funkcjonalność – może okazać się narzędziem pozwalającym w wygodny sposób zadbać o wszystkie aspekty finansowo-rachunkowe firmy. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że na wspomnianych zaletach w zasadzie kończą się podobieństwa pomiędzy rozliczaniem za pomocą KPiR a opłacaniem zryczałtowanego podatku. W praktyce, rozwiązania te stanowią dwie zupełnie różne formy opodatkowania – które łączy jedynie brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na czym polega rozliczanie działalności za pomocą KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów jest zdecydowanie najczęściej wybieranym – zwłaszcza przez właścicieli firm jednoosobowych – sposobem prowadzenia rozliczeń. W tym przypadku, przedsiębiorcy płacą podatek od kwoty uzyskanego dochodu, który jest tutaj rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty. Istotny jest przy tym fakt, że w rzeczywistości osoby rozliczające się w ramach KPiR mogą opłacać podatek na zasadach ogólnych (dwie stawki podatkowe: 18 i 32 proc.) lub liniowo (stała stawka, równa 19 proc.). Niemniej jednak ponieważ dochody do kwoty 85 528 zł są opodatkowane stawką 18 proc, podatek liniowy może okazać się opłacalny dopiero wówczas, gdy wysokość osiągniętych w ciągu roku dochodów przekroczy próg 100 tys. zł. Warto także zauważyć, iż konstrukcja omawianego sposobu rozliczania działalności sprawia, iż przedsiębiorca nie płaci podatku w tych okresach, w których nie osiągnął zysku.

Księga przychodów i rozchodów – dla kogo?

Księgę Przychodów i Rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, o ile uzyskiwane przez nie przychody nie przekraczają 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu korzystanie z małej księgowości nie jest już możliwe, a co za tym idzie – powstaje obowiązek rozliczania się w oparciu o księgowość pełną. Warto przy tym zaznaczyć, że poza wspomnianym kryterium przychodowym nie występują tutaj praktycznie żadne inne limity i ograniczenia, a to z kolei sprawia, że podatek liniowy i podatek na zasadach ogólnych może stosować zdecydowana większość mikro i małych przedsiębiorców.

Na czym polega rozliczanie działalności za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego?

Firmy rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego płacą podatek, którego wielkość obliczana jest na podstawie osiąganych przychodów – koszty w ogóle nie są brane pod uwagę. Co ważne, wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić od 3 proc. (np. drobne punkty gastronomiczne) do 20 proc. (np. lekarze, tłumacze). W praktyce, ze względu na wygórowane kryteria i szereg ograniczeń, taka forma opodatkowania dostępna jest jedynie dla nielicznych przedsiębiorców.

Ryczałt ewidencjonowany – dla kogo?

Podatek w zryczałtowanej formie mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku:

 • w ramach działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie osiągnęli przychody w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie w ramach działalności w formie spółki, a łączna wysokość przychodów ich wspólników nie przekroczyła 150 tys. euro, lub
 • dopiero rozpoczynają swoją działalność i spełniają przy tym pozostałe kryteria, pozwalające stosować taką formę rozliczeń.

Co ważne, ustawodawca wykluczył jednak z grona podatników uprawnionych do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego te osoby, które prowadzą działalność w zakresie:

 • udzielania pożyczek pod zastaw,
 • prowadzenia aptek,
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • świadczenia niektórych usług (np. reklamowych, detektywistycznych, pośrednictwa finansowego),
 • handlu częściami i akcesoriami samochodowymi,
 • produkcji wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (wyjątek stanowi produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii),
 • pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście (wyjątek stanowi m.in. zawód lekarza, położnej, pielęgniarki, tłumacza, technika dentystycznego).

Dodatkowo, wyłączenie ma zastosowanie w stosunku do tych osób, które zamierzają otworzyć własną działalność i wykonywać w jej ramach – na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy – te same czynności, jakie wykonywały w ramach stosunku pracy (pod uwagę brane są tutaj dwa ostatnie lata podatkowe).


Bankowa księgowość online – sposób na samodzielne rozliczenia w ramach małej księgowości

Każda uproszczona forma opodatkowania, poza pominiętą w artykule kartą podatkową, wiąże się z koniecznością prowadzenia księgowości. Właściciele tych firm, które: funkcjonują na niewielką skalą, nie eksportują towarów zagranicę, nie zatrudniają zbyt wielu pracowników, a przy tym nie przeprowadzają zaawansowanych operacji finansowych, powinni rozważyć rozliczanie się na własną rękę – naturalnie, w ramach małej księgowości. Dzięki nowoczesnym programom do księgowości i fakturowania online, każdy, nawet słabiej orientujący się w przepisach księgowych przedsiębiorca, jest bowiem w stanie poradzić sobie z samodzielnym prowadzeniem rozliczeń – i to w łatwy, wygodny, a nawet całkowicie bezpłatny, sposób. W tym kontekście szczególnie warte polecenia jest zintegrowanie konta firmowego z modułem księgowym – rozwiązanie, które jako pierwszy w Polsce wprowadził mBank.


Bankowe narzędzie do księgowości pozwala w łatwy i wygodny sposób – z poziomu bankowego serwisu transakcyjnego – zadbać praktycznie o każdy aspekt finansowo-rozliczeniowy prowadzonej działalności. Przykładowo, w podstawowym wariancie oferowanej przez mBank usługi mKsięgowość, przedsiębiorca ma dostęp do takich udogodnień jak:
 

 • wgląd do dokumentów firmowych online,
 • przelewy podatkowe na jeden klik,
 • wsparcie systemu przy wypełnianiu deklaracji podatkowych,
 • możliwość wystawiania faktur online.


Co więcej, dzięki temu, że przepływ danych pomiędzy modułem księgowym i bankowym odbywa się w sposób automatyczny, system może obliczyć za użytkownika podatki do zapłacenia, kontrolować terminy płatności faktur online, a także informować, czy faktura została już opłacona czy też jeszcze nie. Natomiast biznesmeni oczekujący większego wsparcia w prowadzeniu rozliczeń, mają do dyspozycji jeszcze dwa bardziej rozbudowane warianty mKsięgowości, w przypadku których można korzystać z kompleksowej pomocy profesjonalnej księgowej w biurze rachunkowym online. Wydaje się zatem, że tego rodzaju rozwiązanie, może okazać się dla niewielkiej firmy opcją bardziej opłacalną niż korzystanie z usług tradycyjnego biura rachunkowego.


Nota
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje dotyczące mKsięgowości dostępne są w „Regulaminie Serwisu SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank SA oraz usług mKsięgowość START, mKsięgowość KOMFORT i mKsięgowość PREMIUM” oraz w „Regulaminie Promocji „Powitalna promocja - rok mKsięgowości w dobrej cenie” dostępnych na stroniehttps://www.mbank.pl/firmy/ksiegowosc/wiecej/ lub pod adresem – https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-zyskuj-z-nami-od-poczatku-31-08-2016.pdf
Organizatorem Promocji „Powitalna promocja - rok mKsięgowości w dobrej cenie” jest Cyber Productivity S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Kategorie:

Firmy