powrót

Zmiany stawek referencyjnych

Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych. Dla kredytów dla firm, kredytów gotówkowych, mBank Raty, kredytów i pożyczek hipotecznych oraz kredytów gotówkowych zabezpieczonych dla Private Banking stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 02.06.2017 r.
WIBOR 3M PLN 1,73000%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 1,05460%
LIBOR 3M GBP 0,35370%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 04.04.2017 r.
Stawki obowiązujące
od 05.04.2017 r.
WIBOR 3M PLN 1,65% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,74% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,33% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,27% bez zmian
EURIBOR 3M -0,30% bez zmian
LIBOR 1M USD 0,77% 0,98%
LIBOR 3M USD 1,00% 1,15%
LIBOR 1M GBP 0,28% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,39% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.).
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 04.04.2017 r.
Stawki obowiązujące
od 05.04.2017 r.
WIBOR 1M PLN 1,66000% bez zmian
LIBOR 1M CHF -0,78720% -0,79040%
LIBOR 1M USD 0,77833% 0,98222%
LIBOR 1 M EUR -0,39514% -0,39786%
EURIBOR 1M -0,37100% -0,37300%
LIBOR 1M JPY 0,01414% -0,01271%
WIBOR 3M PLN 1,730000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,72820% -0,73240%
LIBOR 3M EUR -0,35071% -0,35786%
EURIBOR 3M -0,32900% -0,33000%


Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej, oferty premium, private banking i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne