powrót

ATM S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem Wezwania jest 15 782 413 akcji zwykłych na okaziciela spółki ATM S.A. zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLATMSA0001.
Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiotem nabywającym akcje objęte Wezwaniem jest AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Cena za jedną akcję spółki ATM S.A. wynosi : 11,50 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki ATM S.A. będą przyjmowane od 23 sierpnia 2017 r. do 28 września 2017 r.
Przewidywana data rozliczenia transakcji: 3 października 2017 r.
Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

 • numer rachunku w mDM ,
 • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
 • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.
  Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
  Ze świadectwem depozytowym należy się udać do Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna, aby złożyc zapis. 
  Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
  Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
  Pełna treść Wezwania dostępna jest tutaj. http://www.mdm.pl/ds-server/28155?ticketSource=ui-pub

Tagi:

Akcje, ATM S.A.