powrót

Sprawdź, gdzie możesz znaleźć informacje o aktualnej wysokości oprocentowania swojego kredytu, pożyczki lub karty kredytowej

Zobacz gdzie możesz znaleźć informacje o aktualnej wysokości oprocentowania swojego kredytu, pożyczki lub karty kredytowej.


Informacje podstawowe


Informacje dotyczące aktualnego oprocentowania kredytów są dostępne w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Znajdziesz je w szczegółach dotyczących Twojego produktu (kredyt, karta, rachunek). Aktualne Tabele stóp procentowych dostępne są na stronach www banku, w sekcji Pomoc.

1.    Karta kredytowa

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finanse, następnie Karty, Wszystkie. Pojawi się lista Twoich kart (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tę, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.Karta kredytowa

 

menu

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Karty. Pojawi się lista Twoich kart (jeżeli masz ich kilka). Wybierz tę, dla której chcesz sprawdzić oprocentowanie.


2. Kredyt w rachunku bieżącym

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finansowanie, Wszystkie, następnie Odnawialne. Pojawi się lista Twoich kont (jeżeli masz ich kilka). Wybierz to, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie z aktualną stawką.Kredyt w rachunku bieżącym

 

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Rachunki. Pojawi się lista Twoich kont (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.


3. Kredyty ratalne (pożyczka dla firm i kredyt obrotowy)

  • Serwis transakcyjny

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Wybierz Finansowanie, Wszystkie, następnie wybierz pozycję gotówkowe. Pojawi się lista Twoich kredytów (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.
W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.


Kredyty ratalne

Kredyty ratalne

Finansowanie

  • Aplikacja mobilna

Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz Finanse, następnie Kredyty. Pojawi się lista Twoich kredytów (jeżeli masz ich kilka). Wybierz ten, dla którego chcesz sprawdzić oprocentowanie.

W szczegółach znajdziesz Oprocentowanie kredytu, z aktualną stawką.

 

Kredyty ratalne - aplikacja mobilna
 

Masz dodatkowe pytania?

Nie zmieniło się oprocentowanie mojego kredytu. Dlaczego?
Oprocentowanie kredytu zmienia się zgodnie z warunkami opisanymi w umowie. Dostosowujemy oprocentowanie do wysokości nowych odsetek maksymalnych, które uzależnione są od stawki referencyjnej NBP. Jeśli Twój kredyt został uruchomiony zgodnie z zapisami w umowie na zmiennej marży, wtedy zmiana marży następuje o wartość i w kierunku zmiany odsetek maksymalnych.

Na jakiej podstawie Bank oblicza maksymalne oprocentowanie kredytu?
Wysokość odsetek maksymalnych to dwukrotność odsetek ustawowych, przy czym odsetki ustawowe to aktualna stopa referencyjna NBP powiększona o 3,5%. Sprawdź aktualną wartość stóp procentowych.

Czy zmiana oprocentowania wpływa na kredyty hipoteczne?
Zmiana odsetek maksymalnych wpływa na odsetki od należności przeterminowanych przy kredytach hipotecznych. Możesz je sprawdzić zgodnie z Tabelą oprocentowania.   

Kiedy zapłacę ratę z wyższym oprocentowaniem na pożyczce dla firm?
Jeśli zmiana oprocentowania wpłynęła na Twoją pożyczkę dla firm, to przygotowaliśmy dla Ciebie nowy harmonogram. Przekażemy go, gdy spłacisz ratę, która przypada po 27.10 br. Otrzymasz go w taki sam sposób jak dotychczas.

Dlaczego naliczyły mi się 2 razy odsetki od kredytu w rachunku bieżącym?
Jeśli masz Kredyt w rachunku bieżącym, zmiana spowoduje dodatkową kapitalizację odsetek od dnia, kiedy ją wprowadzimy. Oznacza to, że odsetki naliczymy proporcjonalnie za okres od ostatniej kapitalizacji.
Przykład
Jeśli kapitalizacja odsetek dla Twojego kredytu była do 15 dnia każdego miesiąca, to:

  • od 15.10 do 4.11 naliczymy odsetki za ten okres z Twoim dotychczasowym oprocentowaniem,
  • od 4.11 do 14.11 naliczymy odsetki, ale już z nowym oprocentowaniem.


Kategorie:

Firmy