powrót

Ważne informacje dotyczące rachunków

Już niedługo w aplikacji mobilnej zmienisz typ rachunku, ustanowisz lub odwołasz pełnomocnika. O dokładnej dacie od kiedy będziesz mógł to zrobić, poinformujemy Cię na stronie internetowej.

Jeśli:

  • wykorzystujesz rachunek do prowadzenia działalności innej niż ta, która jest wpisana w rejestrze bądź ewidencji (np. w CEIDG czy w KRS),nie będziemy mogli określić charakteru i celu transakcji płatniczych (np. przelewów), które zlecasz,
  • nie dostarczysz informacji lub dokumentów, których potrzebujemy, aby zachować środki bezpieczeństwa finansowego (np. podczas weryfikacji Twojej tożsamości lub beneficjenta rzeczywistego),


będziemy mogli wypowiedzieć Ci umowę rachunku. W ten sposób spełnimy obowiązki, które nakłada na nas ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Umowę rozwiążemy po 30 dniach, od momentu, w którym otrzymałeś od nas informację o jej wypowiedzeniu.

Z tych powodów zmieniamy Regulamin rachunków.

Zmieniamy także: Regulamin kredytu w rachunku bieżącym, Regulamin pożyczki dla firm, Regulamin faktoringu dla firm. Najważniejszą zmianą, jaką w nich wprowadzamy jest informacja, że odsetki od kapitału przeterminowanego naliczamy w takiej samej wysokości jak odsetki dla należności przeterminowanych. Ich wysokość podajemy w tabeli oprocentowania.

Nowe wersje regulaminów wejdą w życie w życie 20 sierpnia 2020 r.

Zestawienie dokumentów

 

Kategorie:

Firmy