powrót

Zmieniamy oprocentowanie lokat walutowych

W ciągu ostatnich miesięcy doszło do dużych obniżek stóp procentowych w Polsce oraz na świecie.
W Polsce stopy procentowe spadły o 1,4 p.p., w USA o 1 p.p., a w Wielkiej Brytanii o 0,65 p.p.
Z tego powodu od 1 marca 2021 r. obniżamy oprocentowanie lokat walutowych.    

Niezależnie od okresu lokaty, oprocentowanie wyniesie 0,01% i będzie dotyczyć walut: USD, EUR
i GBP.
Dla lokat ze stałym oprocentowaniem nowa stawka zacznie obowiązywać od momentu odnowienia lokaty (po 1 marca).

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem zaktualizujemy 1 marca.    

Dodatkowo, w Tabelach stóp procentowych wprowadzamy zmiany, które mają charakter porządkowy.

W Taryfie prowizji i opłat doprecyzowujemy zapis, w którym wyjaśniamy, że do 3 maja 2021 r. miesięczna opłata za kartę debetową do kont: mBiznes Standard i mBiznes wynosi 5 zł.  

Zobacz też:

 

Zestawienie wszystkich dokumentów

  

Kategorie:

Firmy