powrót

Nowe subfundusze SKARBCA TFI S.A.

Więcej o Skarbiec TFI


W ofercie inwestycyjnej Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych pojawiły się nowe subfundusze SKARBCA TFI S.A.:

 

 

 

  • SKARBIEC - Akcji Nowej Europy,
  • SKARBIEC - Rynków Surowcowych,
  • SKARBIEC - Sektora Finansowego Nowej Europy.

 

Parasol Subfundusze weszły w skład funduszu parasolowego SKARBIEC FIO, który umożliwia zmianę strategii inwestycyjnej w ramach SKARBIEC FIO, bez konieczności każdorazowego płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych - podatek pobierany jest dopiero przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa z funduszu.

 

 

Więcej o Skarbiec TFIZainwestuj z SFI!