powrót

Błędne rozliczenia transakcji gotówkowych

Informujemy, że w wyniku błędnych danych przesłanych przez system rozliczeniowy Visa do banków w Polsce i na świecie, na rachunkach Klientów niewłaściwie zostały zaksięgowane rozliczenia transakcji kartowych wykonanych w bankomatach w dniu 14 stycznia br. Problem nie dotyczy wypłat gotówki w sieci bankomatów Euronet.
Wspólnie z Visa dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej skorygować błąd i wprowadzić prawidłowe salda na rachunkach Klientów. 
Przepraszamy za utrudnienia powstałe z zaistniałą sytuacją.

Informacja o zaistniałej sytuacji została opublikowana w serwisie internetowym mBanku, a także na mLinii. Do Klientów, których ten problem dotyczy, rozsyłamy wiadomości SMS, maile oraz komunikaty widoczne w systemie transakcyjnym po zalogowaniu.

Bank będzie na bieżąco, za pośrednictwem stron www oraz mLinii informował o sytuacji.

Oficjalny komunikat Visa Europe

Wczoraj, we wtorek 15 stycznia br., organizacja Visa Europe odnotowała wystąpienie w Polsce pewnych problemów dotyczących ograniczonej liczby transakcji wypłat z bankomatów, które mogły zostać błędnie  zaksięgowane dwa lub więcej razy.  Problemy te zostały usunięte; obecnie pracujemy z polskimi bankami członkowskimi, by skorygować ewentualne błędy związane z rozliczeniem transakcji. Serdecznie przepraszamy użytkowników kart Visa za ewentualne niedogodności. Mamy nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie wszelkich kwestii, jakie mogły wyniknąć z tego powodu.