powrót

Stanowisko mBanku w sprawie nieprawidłowo zaksięgowanych wypłat z bankomatu

Jeszcze dziś mBank przywróci prawidłowy stan kont wszystkim Klientom, których dotknęły problemy związane z błędnymi danymi z VISA.

 

W związku z przesłaniem do banków w Polsce przez Visa Europe błędnych danych rozliczeniowych, na rachunkach Klientów zostały niewłaściwie zaksięgowane niektóre rozliczenia transakcji kartowych dokonanych w bankomatach 14 stycznia 2008 roku. Problem nie dotyczył wypłat z bankomatów Sieci Euronet.

Błędne księgowanie ujawniło się najszybciej w mBanku - spowodowane jest to faktem, iż mBank, dzięki najnowocześniejszemu systemowi bankowemu najszybciej przetwarza codzienne dane z VISY. Każdego popołudnia VISA przesyła pliki z danymi o transakcjach kartowych z dnia poprzedniego i po zaledwie 2-3 godzinach Klienci mBanku mogą zobaczyć te dane już na swoich rachunkach. W większości banków w Polsce, proces ten rozpoczynany jest dopiero następnego dnia po otrzymaniu informacji z VISA. Dlatego też w przypadku pozostałych banków nieprawidłowości będą widoczne z opóźnieniem, albo wcale, jeżeli przetworzenie błędnych danych zostało wstrzymane po sygnale z VISY o wystąpieniu problemu.

mBank podjął natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia sytuacji i jak najszybszego przywrócenia prawidłowego salda na rachunkach Klientów. W godzinach popołudniowych rozpoczął się proces wycofywania wszystkich obciążeń transakcji kartowych dokonanych zarówno w punktach handlowych, jak i poprzez wypłaty w bankomatach (łącznie z prowizjami) zaksięgowanych w dniu 15-tego stycznia. Działanie to ma na celu przywrócenie pierwotnego salda na rachunkach naszych Klientów i jak najszybsze umożliwienie korzystania ze swoich środków. Klienci mogą być pewni, iż nieprawidłowości związane z błędnym saldem zostaną skorygowane do końca dnia 16 stycznia br. Po otrzymaniu plików z prawidłowymi danymi o transakcjach kartowych rachunki klientów zostaną obciążone poprawnymi kwotami.

Informacja o zaistniałej sytuacji została opublikowana w serwisie internetowym mBanku, a także na mLinii. Do Klientów, których ten problem dotyczy, bank rozesłał wiadomości SMS, maile oraz komunikaty widoczne w systemie transakcyjnym po zalogowaniu. Dodatkowe aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej mBanku .

mBank zapewnia, że ewentualne reklamacje Klientów związane z niepożądanymi skutkami zaistniałej sytuacji będzie rozpatrywał indywidualnie.