powrót

Komunikat dla Klientów

Informujemy, że 16 stycznia br. (we środę) w godzinach wieczornych mBank anulował wszystkie transakcje dokonane kartami Visa w dniu 14.01.08 (zarówno błędne jak i prawidłowe), przywracając tym samym Klientom stan konta sprzed operacji. Ponowne księgowanie nastąpi w momencie otrzymania od Visa Europe poprawnych danych.

Prosimy, aby Klienci, których dotknęła zaistaniała sytuacja sprawdzili czy zostały zrealizowane wszystkie wcześniej zaplanowane operacje, np.: spłata raty kredytu, zaplanowane przelewy, polecenie zapłaty itp. W przypadku nieprawidłowości prosimy o składanie reklamacji za pośrednictwem mLinii. Wszystkie tego typu zgłoszenia rozwiązywane są priorytetowo. Dodatkowo mBank zapewnia, że ewentualne reklamacje Klientów związane z niepożądanymi skutkami zaistniałej sytuacji będzie rozpatrywał indywidualnie.