powrót

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Informacja, która zdominowała nagłówki gazet w marcu był kryzys na Ukrainie. Z punktu widzenia rodzimych rynków finansowych, istotne wydają się dwa pytania: jaka będzie skala (negatywnego) wpływu tych wydarzeń na polską gospodarkę oraz czy napięcie miedzy Rosją, a USA i Unią Europejską wzrośnie na tyle, by miało w sposób zauważalny odbić się na gospodarkach krajów „zachodnich”.
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, odpowiedzi z natury rzeczy są obarczone niepewnością. Mimo to w kontekście wpływu na polska gospodarkę można pokusić się o umiarkowany optymizm. Udział eksportu na Ukrainę w całym eksporcie to ok. 2,8%. Ta sama liczba dla Rosji wynosi ok 5,3%. Trudno zakładać, by wymiana handlowa całkowicie zamarła, więc bezpośredni wpływ będzie znacznie mniejszy.

Więcej o kryzysie na Ukrainie oraz Funduszach akcji z comiesięcznego Przeglądu wydarzeń na rynku funduszy.