powrót

mBank Solidnym Pracodawcą Roku 2014!


Jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie zarządzania kadrami zostało przyznane mBankowi.

W 2014 roku po raz dwunasty odbył się ogólnopolski konkurs Solidny Pracodawca Roku. Ideą programu jest wyłonienie i promowanie firm cechujących się wzorową polityką personalną. Organizator konkursu wyłania laureatów na podstawie wielu, wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy, główne z nich to: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery, opinie o firmie (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.Tytuł Solidnego Pracodawcy 2014 to wyróżnienie, które pokazuje, że działania podjęte przez mBank dla pracowników są doceniane i zauważane w szerokich kręgach biznesowych. Jest to jednocześnie zachęta, by czynić dalsze kroki w tym kierunku, a dla naszych pracowników stać się najbardziej pożądanym pracodawcą w branży.